Search found 564 matches

by Pr0oF
Fri Aug 07, 2009 10:34 am
Forum: PHP MySQL ASP.NET
Topic: ООП: Извеждане на масив.
Replies: 11
Views: 945

<? class search { private $text; public $matches = array(); public function __construct($text) { $this->text = $text; } public function mysearch() { $pattern = preg_match_all("/(\b(https?):\/\/[-A-Z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|...
by Pr0oF
Tue Aug 04, 2009 10:13 am
Forum: HTML / Javascript / CSS
Topic: Не мога да проумея къде греша
Replies: 4
Views: 428

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bla</title> <style type="text/css"> * { marg...
by Pr0oF
Sun Aug 02, 2009 7:15 pm
Forum: PHP MySQL ASP.NET
Topic: javascript:delete('1455') изтриване
Replies: 4
Views: 343

Прочети за window.location и onclick.
by Pr0oF
Thu Jul 23, 2009 5:00 pm
Forum: Дъра-бъра
Topic: Какво стана със Smirnoff?
Replies: 109
Views: 8829

Подкрепям с 2 ръце мнението на SandPrince и смея да твърдя, че истината за проблемите, които има(е имало) в тозй сайт, се крият именно в неговия пост. Доста от потребителите, които бяха споменати в първите 2 страници(визирам себе си в това число също) съм сигурен, че намират по малко време да посетя...
by Pr0oF
Sun Jul 19, 2009 3:52 pm
Forum: PHP MySQL ASP.NET
Topic: взимане на размер на снимка и записване в база данни
Replies: 9
Views: 788

http://bg2.php.net/getimagesize - Тази е функцията, която ти трябва. Има примери и е лесна за употреба. Разгледай Example #2, където е показано как става с list();
by Pr0oF
Sat Jul 04, 2009 9:53 pm
Forum: PHP MySQL ASP.NET
Topic: Проверката за попълнени полета дава грешка
Replies: 9
Views: 541

Замени го с

Code: Select all

if&#40;empty&#40;$_POST&#91;'zaglavie'&#93;&#41; || empty&#40;$_POST&#91;'text'&#93;&#41;&#41;
by Pr0oF
Mon Jun 15, 2009 9:53 pm
Forum: PHP MySQL ASP.NET
Topic: изтриване на ред от MYSQL със PHP
Replies: 6
Views: 464

$del_id = $checkbox[$i]; $sql = "DELETE FROM $tbl_name WHERE id =['id']"; Какво е туй ['id'] ? Също така не използваш променливата del_id, която държи номерчето на коментара. Пробвай така $del_id = $checkbox[$i]; $sql = "DELETE FROM $tbl_name WHERE id ={$del_id}"; Промянa $checkbox - тази...
by Pr0oF
Tue Mar 17, 2009 10:56 am
Forum: Дъра-бъра
Topic: 1ip
Replies: 4
Views: 416

Code: Select all

$ip = array&#40;'123.123.123.123'&#41;;

if&#40;!in_array&#40;$_SERVER&#91;'REMOTE_ADDR'&#93;, $ip&#41;&#41;
&#123;
die&#40;&#41;;
&#125;
else
&#123;

&#125;
by Pr0oF
Tue Mar 17, 2009 10:53 am
Forum: HTML / Javascript / CSS
Topic: Таблица?
Replies: 6
Views: 442

С това подобие на описание, се съмнявам някой да успее да разбере какво искаш. Аз разбирам, че искаш таблица с прекъсната рамка?!
Ако съм разбрал правилно - dashed е опцията към border свойството.
by Pr0oF
Tue Mar 17, 2009 10:47 am
Forum: PHP MySQL ASP.NET
Topic: Скрипт : добави в любими.
Replies: 4
Views: 466

Браво, радвам се, че си схванал идеята.