Богато разнообразие от везни - автомобилни, медицински и т.н

Реклами | презентации | проекти
Post Reply
IvetaBorisova
Нов
Нов
Posts: 10
Joined: Fri Feb 19, 2016 11:02 am

Богато разнообразие от везни - автомобилни, медицински и т.н

Post by IvetaBorisova » Mon Mar 07, 2016 8:54 am

ком ком предлага голямо разнообразие везни: автомобилни, тьрговски, медицински, лабораторни, платформени, вагонни, кранови и други видове везни.
През годините сме натрупали безценен опит и знания, които сега прилагаме умело за да задоволим непрекъснато повишаващите се изисквания към нас, от страна на настоящите ни и бъдещи клиенти. Винаги сме били много гъвкави, както в търговската, така и в развойната ни дейност. Произвежданите и предлаганите от нас стоки и услуги са с високо качество, което се гарантира и от партньорите, с които работим. Основните дейности на фирмата в момента са насочени в три направления:

Теглоизмерване и автоматизация.
Производство на елекронни автомобилни везни.
Продажба на елекронни везни на водещи български и световни производители.
Автоматизация в промишлеността.
Разработка на специализиран софтуер.
Инженерингова дейност.
Ремонтно-монтажна дейност в промишлеността.
Проектиране – AutoCAD – машинно конструктивни разработки.
Системи за енергиен мениджмънт.
Антикорозионна защита.
Саморазливни подови настилки,антикорозионни материали за покритие,изолации и други защитни системи и средства.
Материали за защитни покрития на метални конструкции и съоръжения(тръбопроводи, помпи, резервоари и др.)

Post Reply