Задачи по "Бизнес изчисления"

Спам форум
Post Reply
Widoll
Нов
Нов
Posts: 54
Joined: Mon May 24, 2010 9:21 am

Задачи по "Бизнес изчисления"

Post by Widoll » Sun Nov 23, 2014 2:32 pm

Здравейте,

Някой може ли да ме насочи как се решават тези задачи:
Открит е депозит с начален капитал 30000 лв. След 2 години в него са внесени още 20000 лв. След още 2 години са внесени нови 30000 лв. Олихвяването е тримесечно с 2.33%-на лихва. Сумата на депозита ще се използва за следпериодна тримесечна рента за период от 10 години. Да се определят рентните членове, ако откупният капитал и рентните членове си олихвяват със същия лихвен процент.
Да се определи какъв депозит трябва да се направи в настоящия момент, за да ес получи сума от 30000 лв. след 5 години при условията дадени в следната таблица:

№ Лихвен период Лихвен процент Вид на лихвата
1 1 месец 1.5% Сложна лихва
2 3 месеца 2.5% Сложна лихва
3 6 месеца 3.8% Сложна лихва
4 1 година 4.46% Сложна лихва

Post Reply