как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Спам форум
Post Reply
User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 594
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by Ticketa » Sat Feb 08, 2020 10:59 am

Как се става квалифициран доставчик на електронен подпис? Каква е процедурата и условията за да бъдеш доставчик на електронен подпис?

Странното , което се наблюдава е че само 4-5 фирми имат разрешение от www.crc.bg - комисия за регулиране на съобщенията

Предполагам , че софтуера който продаваш (електронния подпис) трябва да отговаря на условията, които crc.bg ги изисква и те дават разрешението.

Но каква е процедурата и какви са условията, тъй като в нашата любима майка България трудно се откриват условията в институциите?

Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис:
https://crc.bg/files/_bg/register_site_ ... t_last.pdf
1. „ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 260 27.03.2003 г. Удостоверение http://www.stampit.org/
1.2 „ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 1627 14.12.2010 г. Удостоверение http://www.stampit.org/
2.1* „БАНКСЕРВИЗ“ АД 1113 25.09.2003 г. Удостов ерен ие http://www.b-trust.org/
2.2*** „БАНКСЕРВИЗ“ АД 1801 20.09.2005 г. Удостов ерен ие http://www.b-trust.org/
2.3 „БОРИКА -
БАНКСЕРВИЗ” АД 994 09.09.2010 г. Удостоверение http://www.b-trust.org/
2.4 „БОРИКА“ АД - - Удостоверение http://www.b-trust.org/
3. "ИНФОНОТАРИ" ЕАД 2379 19.12.2005 г. Удостоверение http://www.infonotary.com/
4. „СПЕКТЪР” АД 526 23.03.2006 г. Удостоверение http://www.spektar.org/
5.1** „СЕП БЪЛГАРИЯ” АД 1170 17.07.2008 г. Удостоверение e-sign.mobisafe.bg/
5.2 „СЕП БЪЛГАРИЯ” АД 436 14.05.2009 г. Удостоверение e-sign.mobisafe.bg/
5.3 „СЕП БЪЛГАРИЯ” АД - - Удостоверение e-sign.sep.bg/
6. „ЕВРОТРЪСТ
ТЕХНОЛъДЖИС“ АД - - Удостоверение http://www.evrotrust.com
„ Информационно обслужване“ АД - почти изцяло държавната компания
Инфонотари АД - Свързано с дружеството "ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ" АД , като същите са свързани с Ипей АД

Интересна е дейността на СПЕКТЪР АД
Производство на всички видове издания, фотографска продукция, значки и сувенири, компютърни продукти, реклами, полиграфически изработки, търговия на дребно, транспортни услуги,спедиционни и куриерски услуги, ремонт и поддържане на автомобилна и полиграфическа техника, книги, книгоразпространяване и външнотърговска дейност, организиране на спортни развлечения, включително и водни спортове
Като същата , има удостоверение за издаване на електронни подписи :think:

Най-забавното е , че при един от официалните "доверители" (според комисията за регулиране на съобщенията) официалният сайт "разискват" теми/статии за уголемяване на пениса , но липсва каквато и да е информация за Електронни Подписи. (Спектър АД (това е официалната страница на спектър която е има в официалния регистър на КРС )
IMG_20200208_155407.png
register_site_bg_30092017_last_last (2).pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by muti on Wed Mar 18, 2020 11:13 am, edited 8 times in total.
Reason: Broken links

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 594
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by Ticketa » Sat Feb 08, 2020 12:59 pm

Същност открих малко "официална" информация.

https://crc.bg/bg/statii/1654/predostav ... vna-uredba
за квалифицирани удостоверителни услуги – доклад за оценяване на съответствието, издаден от акредитиран орган за оценяване на съответствието и план за осигуряване на непрекъснатост на обслужването, в случай на прекратяване на дейността си съгласно чл. 24, параграф 2, буква „и“ от Регламент (ЕС) № 910/2014.
Тук въпроса е този акредитиран орган дали не "орязва" останалите кандидати, решили да предоставят услугата и защо е нужна подобна мярка?
Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги:
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. минималният размер на финансовите средства, поддържани от
доставчиците на удостоверителни услуги или на застраховката за покриване на
имуществените и неимуществените вреди от неизпълнение на задълженията им;
2. условията и редът за сключване и подновяване на застраховката по т. 1;
3. прекратяването на дейността на доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги.
Чл. 2. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги поддържат разполагаеми
финансови средства или сключват договор за застраховка, с които осигуряват
възможност за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им по
Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и по изискванията
на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Доставчиците на удостоверителни услуги по време на дейността си са
длъжни да поддържат минимален размер на застраховката, който е 600 000 лв.
(3) Доставчиците на удостоверителни услуги, които не са сключили договор
за застраховка, са длъжни по време на дейността си да поддържат разполагаеми
финансови средства (парични наличности или парични еквиваленти) в размер не по-
малък от 600 000 лв.

(4) Задължение на доставчика на удостоверителни услуги е обезщетяването
за причинени вреди на засегнатите лица вследствие на неизпълнение на задълженията
му по Регламент (ЕС) № 910/2014 по Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
Чл. 3. (1) Застраховката и разполагаемите финансови средства трябва да
покриват възстановяването на стойността на нанесените вреди, когато вредите са
настъпили при наличието на умисъл или небрежност.
(2) Наличието на умисъл или небрежност на доставчик на квалифицирани
удостоверителни услуги се презюмира до доказване на противното от страна на
доставчика.
(3) Наличието на умисъл или небрежност при доставчик на
неквалифицирани удостоверителни услуги се доказва от засегнатото лице, подало иск
във връзка с нанесени вреди.
(4) Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава
отговорността на доставчика на удостоверителни услуги за умисъл или небрежност.
Интересен е прага 600 000 застраховка или наличност. Вероятно идеята е да не могат да влязат нови "играчи"/желаещи на пазара и с тази цел конкуренцията да отпадне.
Защо е нужна "гаранция" от 600 000 при положение , че няма как да прогнозираш дали ще имаш и 1000 клиента за подписите ? (Вървят средно по 50лв * 1000клиента = 50 000, а къде са .. 600 000)

Как мислите? :think:


В Регламент 910/2014 се казва:
в) във връзка с риска от отговорност за нанесени щети в съответствие с член 13 поддържа достатъчни финансови ресурси
и/или сключва подходяща застраховка за отговорност в съответствие с националното право;

Съответно нашата Комисия за Регулиране на Съобщенията е решила числото 600 000лв , че е подходящо, въпреки че в Регламента се казва "подходящ" , подходяща може да бъде и 60 000?

User avatar
muti
Турист
Турист
Posts: 276
Joined: Thu Nov 14, 2019 7:03 am
Answers: 2

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by muti » Sat Feb 08, 2020 3:32 pm

Всичко е така направено че да се елиминират случайните кандидати и фирми. Щем е някакъв вид държавна то ръчка то няма нищо случайно. Обществените поръчки да доста сладко парче от баницата и няма как да ги пуснах а хем са за подпомагането на малкия и среден бизнес ...

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 594
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by Ticketa » Sat Feb 08, 2020 3:41 pm

Тодор Колев какво казваше....хамериканците...хамериканците кога ще ги стигнем... Като сме бай Ганьовци

User avatar
muti
Турист
Турист
Posts: 276
Joined: Thu Nov 14, 2019 7:03 am
Answers: 2

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by muti » Sat Feb 08, 2020 3:47 pm

Хамериканците ..... то съседните държави няма как да стигне....

eggdrop
Нов
Нов
Posts: 3
Joined: Sat Feb 01, 2020 12:16 pm

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by eggdrop » Sun Feb 09, 2020 6:11 am

Както е с къщите за гости и още много такива примери. Шуробаджинащина.

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 594
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by Ticketa » Mon Feb 10, 2020 6:58 pm

Интересно , че след анализа и извода до който стигнах (след четене на закони и наредби, анализ в Дакси също) коментиращите и може би некоментиращите просто са "задоволени" и примерени от ситуацията - като и за всички случващи се простотии в държавата.

Хора, наистина ли не ви пука да живеете в по нормална държава? Наистина ли не осъзнавате , че безразличието води до дизентерия в тази държава ? Сериозно ?

П.С. не съм сдухан, нито съм и политически настроен. Не съм и пенсионер(не търся носталгия по миналото, гледам настоящето и евентуално бъдеще). Коментирам го защото искам някой ден да видя децата си да живеят в нормална държава. Тя може да стане само такава, сама ако ние е направим. Най-лесно е терминал 1/2 или с колата газ и в другите държави. Казвам най-лесно, не казвам най-правилно.

User avatar
muti
Турист
Турист
Posts: 276
Joined: Thu Nov 14, 2019 7:03 am
Answers: 2

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by muti » Mon Feb 10, 2020 7:03 pm

Всеки се е свил, гледа сеира и си трайка. Чака другите да оправят нещата..... и така минава живота им в чакане.

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 594
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: как се става квалифициран доставчик на електронен подпис?

Post by Ticketa » Mon Feb 10, 2020 7:10 pm

muti wrote:
Mon Feb 10, 2020 7:03 pm
Всеки се е свил, гледа сеира и си трайка. Чака другите да оправят нещата..... и така минава живота им в чакане.
@muti, това което казваш е истина. Лошото е , че освен че българина се е свил си е загубил обноските, ценностите и културата.

П.с. не се правя на форумен ентусиаст, аз и с хората говоря на тази наболяла тема. Всеки един изминал ден мой приятели, мой познати се махат от държавата. Всеки ден ваши познати , ваши приятели също. В други случай някои и умират. Не съм се и сдухал , говоря с факти които не се говорят от хората, а просто се примиряват със събитията. Не си взимат и живота в ръце за прогрес и промяна.

Post Reply