Page 1 of 1

Скрипт за сменящи се няколко Афф банера

Posted: Fri Nov 01, 2013 4:41 pm
by adsad
Трябва ми скрип който да може да сменя 3 Афф банера. Искам на 2-3 секунди плавно да се сменят банерите. Това е кода на банера...Мога да кача код който е HTML или java , кой от двата е удачен.

<a target='new' site.com/fs-bin/click?id=TnuhlNGDz0E&offerid=389.37&subid=0&type=4"><IMG border="0" alt="American Express Travel" src="site.com/fs-bin/show?id=TnuhlNGDz0E&bids=389.37&subid=0&type=4&gridnum=13"></a>