Page 1 of 1

[JavaScript] При натискане на бутон да се зарежда страница

Posted: Tue Apr 29, 2014 9:27 pm
by DirectX
Доообър вечер. Трябва ми примерен код за нещо което върши следната работа:
При натискане на стрелката на дясно или наляво да зарежда страница като се сменя само един критерий в URL-то.
Например ако на текущата страница е избрана година: 2013-2014 като натисна надясно да се зарежда данни за година 2014-2015.