Page 1 of 1

{Javascript} Имам нужда от помощ с аплети.

Posted: Sun May 18, 2014 12:04 pm
by rosen996
Да се разработи Java аплет, който изчертава координатна система с център средата на работната си област и графика на функцийте y=2x, y=4x и y=8x, които да са изчертани с различни цветове. Аплетът да се тества и вгради в уеб страница.[/code][/js]