търсачка с повече полета

Готови кодове за по-голяма атрактивност
Post Reply
systems
Турист
Турист
Posts: 282
Joined: Fri Sep 28, 2012 7:04 pm
Location: ..

търсачка с повече полета

Post by systems » Thu Aug 07, 2014 3:18 pm

Добър ден моля предложете ми някоя търсачка с повече от едно поле за търсене търся нещо подобно на това:

[php]<?php
include_once("con.php");
echo '<center>
<form action="adms.php" method="post">
<span style="color:#04688d">Търси по име на акаунт::<input type="text" name="search1" size="30" /><br>
<span style="color:#04688d">Търси по име на акаунт::<input type="text" name="search1" size="30" /><br>
<span style="color:#04688d">Търси по последен вход от ип::<input type="text" name="search2" size="30" /><br>
<span style="color:#04688d">Търси по регистрационен ип::<input type="text" name="search3" size="30" /><br>
<span style="color:#04688d">Търси по емаил адрес::<input type="text" name="search4" size="30" /><br>
<input type="submit" value="Извлечи данни" />
<input type="reset" value="Изчисти поле" />
<input type="hidden" value="1" name="form_submit" />
</form>
</center>';
if ($_POST['form_submit'] == 1) {
$search1 = $_POST['$search1'];
$search2 = $_POST['search2'];
$search3 = $_POST['search3'];
$search4 = $_POST['search4'];
$search5 = $_POST['search5'];
$searchResults = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE
acct_username LIKE '%$search1%' OR username LIKE '%$search1%'
OR pvpgn_BNET WHERE lastlogin_ip LIKE '%$search2%' OR lastlogin_ip LIKE '%$search2%'
OR reg_ip LIKE '%$search3%' OR reg_ip LIKE '%$search3%'
OR email LIKE '%$search4%' OR email LIKE '%$search4%'

");

if (mysql_num_rows($searchResults) > 0) {
while($row = mysql_fetch_array($searchResults)) {
echo '<br/> <span style="color:#04688d">акаунт-:<span style="color:#04688d">'.$row['username'];
}

echo '<br/><br/>';
} else {
// Няма записи
echo '<div class="error">Няма намерени данни</div>';
}
}
?>[/php]

тази търси но освен търсените резултати ми вади и всички останали резултати от базата с данни.

Post Reply