Търся скрипт които да записва всички ip адреси

Готови кодове за по-голяма атрактивност
Post Reply
niki690
Нов
Нов
Posts: 9
Joined: Thu Nov 06, 2014 4:16 pm

Търся скрипт които да записва всички ip адреси

Post by niki690 » Thu Nov 06, 2014 4:52 pm

Може ли някои да ми обясни подробно този скрипт за записване на ип адреси как да го кача на форум smf2.0.9 как става цялата работа.


<?php
$dtime = date('F jS Y, h:iA');
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$host = gethostbyaddr($ip);
$agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$ref = $_SERVER['HTTP_REFERER'];

if($dtime == ""){
$dtime = "None Recorded";
}
if($ip == ""){
$ip = "None Recorded";
}
if($host == ""){
$host = "None Recorded";
}
if($agent == ""){
$agent = "None Recorded";
}
if($uri == ""){
$uri = "None Recorded";
}
if($ref == ""){
$ref = "None Recorded";
}

$entry_line = "
Date: $dtime
IP: $ip
Host: $host
Browser: $agent
URL: $uri
Referrer: $ref
---------------
";
$fp = fopen("visitors.txt", "a");
fputs($fp, $entry_line);
fclose($fp);
?>

niki690
Нов
Нов
Posts: 9
Joined: Thu Nov 06, 2014 4:16 pm

Post by niki690 » Mon Nov 10, 2014 4:39 pm

Изглежда никои не желае да помогне.

Post Reply