Lat to cyr и Cyr to lat

Готови за използване кодове
Post Reply
User avatar
MontefuckeR
Шаман
Шаман
Posts: 3783
Joined: Tue Mar 20, 2007 5:26 pm
Answers: 158

Lat to cyr и Cyr to lat

Post by MontefuckeR » Tue Apr 30, 2013 4:04 pm

Здравейте.
Някой има ли готов код (ф-я) за конвентиране на текст от латиница на кирилица и обратно, по възможност с всички букви, тестван в реална обстановка (не от урок).

Благодаря!

User avatar
Hous
Гуру
Гуру
Posts: 2538
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:19 pm
Answers: 111
Location: У нас

Post by Hous » Tue Apr 30, 2013 8:19 pm

Code: Select all

function toslug($lat2){
    $lat = stripslashes($lat2);
    $latinica=array("a","b","v", "g","d","e", "j", "z", "i", "ii", "k", "l", "m","n","o", "p","r","s", "t","u","f", "h","c","ch" , "sh","sht", "u", "io", "iu", "q", "a","b","v", "g","d","e", "j", "z", "i", "ii", "k", "l", "m","n","o", "p","r","s", "t","u","f", "h","c","ch" , "sh","sht", "u", "io", "iu", "q", "4", "6", "6t", "-", "", "", "", "", '', '', '', '', '', '', '', '', '', '-', '', '', '', '', '', 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'n', 'u','e','n','a','a','e','o','o','u','u','b','s','a','c','c','z','','',''); //латинските букви,
    $kirilica=array("а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ъ", "ь", "ю", "я", "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "З", "И", "Й", "К", "Л", "М", "Н", "О", "П", "Р", "С", "Т", "У", "Ф", "Х", "Ц", "Ч", "Ш", "Щ", "Ъ", "Ь", "Ю", "Я", "ч", "ш", "щ", " ", ",", ".", "&", "'", '"', "!", "?", "(", "[", "]", ")", ";", ":", "---", "”", "„", "+", "“", "/", "á", "é", "í ", "ó", "ú", "ñ","ü","É","Ñ","ä","Ä","é","ö","Ö","ü","Ü","ß","š","đ","č","ć","ž","`",""","&"); 
		//кирилица, съответстващ на латиницата
    $bbc_num=count($kirilica); //бройм елементите във $kirilica
    $loop=0;
    while&#40;$loop<$bbc_num&#41;&#123;
    $lat=str_replace&#40;$kirilica&#91;$loop&#93;, $latinica&#91;$loop&#93;, $lat&#41;; //заместваме
    $loop++;
    &#125;
    $lat=str_replace&#40;"__", "_", $lat&#41;;
&#125;

User avatar
MontefuckeR
Шаман
Шаман
Posts: 3783
Joined: Tue Mar 20, 2007 5:26 pm
Answers: 158

Post by MontefuckeR » Wed May 01, 2013 7:32 am

а ми "W" с какво се замества?
Как би се заместило "й", "ii" мисля, че не е добре?

и какво се случва когато замества "ъ" с "u" и "у" с "u", от къде се разбира кога коя буква да се замести?

User avatar
Hous
Гуру
Гуру
Posts: 2538
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:19 pm
Answers: 111
Location: У нас

Post by Hous » Wed May 01, 2013 7:24 pm

Тестваш :)
Принципно ги кара подред.
Ако не ти допада можеш да добавиш и/или махнеш/смениш нещо.
При мен си работи,ползвам го за SLug urls

Post Reply