Page 1 of 1

Всеки влязал в сайта ми да се записва IP-то му.

Posted: Fri May 03, 2013 1:26 pm
by w0l7r4x1337
Здравейте, можели да ми дадете код при който всеки влязал в страницата и IP-то да му се записва в .txt ?

Posted: Fri May 03, 2013 1:37 pm
by stoqnski
[php]<?
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //взима IP
$file = "ips.txt"; //избира файла
$file = fopen($file, "a"); //отваря
$data = "<b>IP</b>: $ip<br>";
fwrite($file, $data); //записва IP
fclose($file); //затваря
echo "Your IP adddress <b>$ip</b> has been logged :D";
?> [/php]

на файла ips.txt , се дават права 777 или CHMOD 777

ако искаш да е в стелт режим без никакви съобщения :
[php]<?
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //взима IP
$file = "ips.txt"; //избира файла
$file = fopen($file, "a"); //отваря
fwrite($file, $ip); //записва IP
fclose($file); //затваря
?> [/php]

Ако в текстовия файл излязат така :

IP: 127.168.0.0 IP: 127.0... , т.е. на един ред го направи така :
[php]<?
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //взима IP
$file = "ips.txt"; //избира файла
$file = fopen($file, "a"); //отваря
$data = "IP: $ip \n";
fwrite($file, $data); //записва IP
fclose($file); //затваря
echo "Your IP adddress <b>$ip</b> has been logged ";
?>[/php]