Брояч за форум.

Готови за използване кодове
Post Reply
niki690
Нов
Нов
Posts: 9
Joined: Thu Nov 06, 2014 4:16 pm

Брояч за форум.

Post by niki690 » Wed Nov 26, 2014 5:59 pm

Ето един деистващ Брояч които лично съм го пробвал.-- тук го има същия брояч но него като го кача излиза текст на маимуница - не разбираем текст. този е със съвесм малко изменение и работи перфектно и текста е разбираем.<?php
$countfile = "count.dat";
$ipcounter = "today.dat";
$countdate = date("j-n-Y");
$visitorip = $_SERVER[REMOTE_ADDR];
$maxrecord = date("d.m.Y (H:i)");

if (!file_exists($ipcounter)) { $fp = fopen($ipcounter, 'w+'); }
if (!file_exists($countfile)) { $fp = fopen($countfile, 'w+'); fwrite($fp, "0|0|0|1|$countdate|0|$maxrecord"); }

$fcontents = file_get_contents($countfile);
list($today, $yesterday, $total, $days, $nowdate, $max, $nowrecord) = explode("|", $fcontents);

if($countdate != $nowdate) {
$ipfile2 = fopen($ipcounter, 'w');
$line = "$visitorip\n";
fwrite($ipfile2, $line, strlen($line));
fclose($ipfile2);

if($today > $max) { $max = $today; $nowrecord = $maxrecord; }
$yesterday = $today;
$today = 1;
$total++;
$days++;

$fp = fopen($countfile, 'w');
fwrite($fp, "1|$yesterday|$total|$days|$countdate|$max|$nowrecord");
fclose($fp);
}

else {
$ipfile = fopen($ipcounter, 'rb');
$line = array();
while (!feof($ipfile)) $line[]=fgets($ipfile,1024);
for ($i=0; $i<(count($line)); $i++) {
list($visitorip_x) = split("\n",$line[$i]);
if ($visitorip == $visitorip_x) {$found = 1;}
}
fclose($ipfile);

if (!$found) {
$ipfile2 = fopen($ipcounter, 'ab');
$line = "$visitorip\n";
fwrite($ipfile2, $line, strlen($line));
fclose($ipfile2);

$today++;
$total++;

if($today > $max) { $max = $today; $nowrecord = $maxrecord; }
$fp = fopen($countfile, 'r+');
fwrite($fp, "$today|$yesterday|$total|$days|$countdate|$max|$nowrecord");
fclose($fp);
}
}
if($days == 1) { $dendni = "ден"; }
else { $dendni = "дни"; }
?>


<div style="font-family:verdana;font-size:11px;color:#A80000;">
<b>Уникални посещения:</b>
Днес <b><?php echo $today; ?></b> /
Вчера <b><?php echo $yesterday; ?></b> /
Общо <b><?php echo $total."</b> за <b>$days</b> ".$dendni; ?> /
Средно дневно <b><?php echo ceil($total/$days); ?></b> /
Рекорд <b><?php echo $max."</b> на <b>$nowrecord"; ?></b>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Post Reply