E-Mail форма

Готови за използване кодове
Post Reply
haus
Потребител
Потребител
Posts: 712
Joined: Tue May 25, 2010 12:12 pm

E-Mail форма

Post by haus » Thu Oct 22, 2015 7:52 pm

Търся е-майл контактна форма която не изисква регистрация нещо такова

Име и фамилия*
Телефонен номер*
Години*
адрес *
Е-майл*

Пробвах околоито 10 контактни форми и нито една не доставя съобщенията :x :(

Fakeheal
Гуру
Гуру
Posts: 2721
Joined: Sat Apr 17, 2010 6:37 am
Answers: 351
Location: /r/eyebleach
Contact:

Post by Fakeheal » Fri Oct 23, 2015 9:02 am

Ако пробваш на localhost, сигурно нямаш инсталиран mail server :)

haus
Потребител
Потребител
Posts: 712
Joined: Tue May 25, 2010 12:12 pm

Post by haus » Fri Oct 23, 2015 1:09 pm

Пробвам от 000webhost но и там не се получава

systems
Турист
Турист
Posts: 282
Joined: Fri Sep 28, 2012 7:04 pm
Location: ..

Post by systems » Fri Oct 23, 2015 1:41 pm

А защо неопиташ с тази, ако емаил сървъра на хоста работи ще праща писмата на 100%

[php]<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); //da ne prokazva NOTICE greshki v formata!

$useSendmail = TRUE;
$useDatabase = TRUE;
$email = 'email@email';
$mydate = date('l, F d Y g:i A', time() + 240);
$mysqldate = date("Y-m-d H:i:s", strtotime($mydate));
//Controls
if (isset($_POST['submit'])) {

//run the checks you devil!
$err = FALSE;
$error = ""; //
if (empty($_POST['FullName'])) {
$err = TRUE;
$error .= "<div class='error'>Не сте въвели вашето име правилно!<br />";
}
if (empty($_POST['EmailAddress']) || !filter_var($_POST['EmailAddress'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$err = TRUE;
$error .= "<div class='error'>Не сте въвели вашият е-маил правилно!<br />";
}
if (empty($_POST['Subject'])) {
$err = TRUE;
$error .= "<div class='error'>Не сте въвели темата правилно!<br />";
}
if (empty($_POST['Message'])) {
$err = TRUE;
$error .= "<div class='error'>Не сте въвели съобщението правилно!<br />";
}
if ($err == TRUE) {
echo '<b>Вашето саобщение НЕ е изпратено </b> <br/>';
echo $error;
} else {
//promelivi
$mail_sent = FALSE;
$contact_email = trim($_POST['EmailAddress']);
$contact_subject = trim($_POST['Subject']);
$contact_name = trim($_POST['FullName']);
$contact_message = trim($_POST['Message']);

if ($useSendmail == TRUE) {//sendmail
$message = "От контактната форма на:\r\n" // Текст в съобщението //
. "----------------------------------------------------------------\r\n"
. "Име: $contact_name\r\n"
. "Тема: $contact_subject\r\n"
. "Дата: $mydate\r\n"
. "От IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\r\n\r\n"
. "Съобщение: $contact_message\r\n"
. "От адрес: {$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}\n";
$headers = 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n" .
'From: ' . "$email \r\n" .
'Reply-To: ' . "$email \r\n" .
'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($email, $contact_subject, $message, $headers);

$mail_sent = TRUE;
}
if ($useDatabase == TRUE) {//sus database
try {
$host = 'tuk host';
$database = 'tuk database';
$user = 'tuk user';
$passwd = 'tuk pass';
$db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=$database;charset=UTF8", $user, $passwd);
$db->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
$stmt = $db->prepare("INSERT INTO `mail`.`mail` (`from`, `name`, `subject`, `message`, `ip`, `date`) VALUES (?,?,?,?,?,?)");

$stmt->bindParam(1, $contact_email);
$stmt->bindParam(2, $contact_name);
$stmt->bindParam(3, $contact_subject);
$stmt->bindParam(4, $contact_message);
$stmt->bindParam(5, $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
$stmt->bindParam(6, $mysqldate);
$stmt->execute();
$mail_sent = TRUE;
} catch (PDOException $ex) {
echo "Error! MySQL can not be reached! <br/>";
die();
} catch (Exception $ex) {
echo "Error! MySQL can not be written! <br/>";
die();
}
}
if ($mail_sent == TRUE)
;
echo "<div class='success'><h3>Съобщението беше изпратено успешно!</h3><p> $contact_name,<br />Възможно най - скоро ще отговорим на вашето съобщение на e-mail $contact_email.</div>";
}
}

echo '<pre>';

//echo print_r($_POST);
echo '</pre>';
?>
<html>
<head>
<title>Forma za contact</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>

<form id="contact" method="POST" action="">
<table id="Form-Details">
<tr>
<td><b>Вашето име:</b></td><td><input type="text" name="FullName" size="40" value="<?php echo $_POST['FullName'] ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вашият е-mail:</b> <td colspan="3"><input type="text" name="EmailAddress" size="40" value="<?php echo $_POST['EmailAddress'] ?>" /></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Тема:</b></td>
<td><input type="text" name="Subject" size="40" value="<?php echo $_POST['Subject'] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><b>Съобщение:</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><textarea rows="6" name="Message" cols="47" class="input"><?php echo $_POST['Message'] ?></textarea></td>
</tr>
<tr style="text-align: right;">
<td colspan="4" class="right1"><input type="submit" name="submit" value="Изпрати"></td>
</tr>

</table>
</form>
</body>
</html>
</div>
[/php]


ето и sql:


[sql]CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mail` (
`id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`from` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`name` varchar(60) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`subject` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`message` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`ip` varchar(128) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
`date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;[/sql]
конекция:


[php]<?php
$user = ""; //Потребителя на базата
$pass = ""; //Паролата на базата
$db = ""; //Базата дани
$host = ""; //Хоста на базата
$connect = mysql_connect("$host", "$user", "$pass") or die("error 1");
$db = mysql_select_db("$db",$connect)or die("error 2");
mysql_query('SET NAMES utf8');
?>[/php]

User avatar
teroristd
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1775
Joined: Thu Feb 18, 2010 11:50 am
Answers: 83

Post by teroristd » Fri Oct 23, 2015 1:45 pm

Не знам дали има значение но безплатният 000webhost работи с php 5.2 и доста скриптове няма да работят там.

Post Reply