Интегриране на ЛС система

Готови за използване кодове
Post Reply
User avatar
SuCcEsS
Много Редовен
Много Редовен
Reactions: 0
Posts: 1625
Joined: Sat Mar 17, 2007 10:42 am
Answers: 64
Location: Царево

Интегриране на ЛС система

Post by SuCcEsS »

здравейте опитвам се да интегрирам този урок http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=2387 със eqdkp системката но нещо не ми се получава

Code: Select all

Notice: Undefined index: id in C:\xampp\htdocs\eqdkp\messages\config.php on line 10

Notice: Undefined index: password in C:\xampp\htdocs\eqdkp\messages\config.php on line 10
ето какво съм променил

config.php

Code: Select all

<?php 
# Настройка 
$db_host = "localhost"; 
$db_user = "root"; 
$db_pass = ""; 
$db_name = "sanctuary"; 
# Свързване с БД 
$connect = mysql_connect&#40;$db_host, $db_user, $db_pass&#41; or die &#40;"Не мога да се свържа със Сървъра"&#41;; 
mysql_select_db&#40;$db_name&#41; or die &#40;"Не мога да се свържа с Базата Дани"&#41;; 
$log = mysql_fetch_array&#40;mysql_query&#40;"SELECT * FROM eqdkp10_users WHERE user_id='$_COOKIE&#91;id&#93;' AND user_password='$_COOKIE&#91;password&#93;'"&#41;&#41;; 
?> 
mesage.php

Code: Select all

<?php 

include "config.php"; 

if &#40;$log&#91;'username'&#93;&#41; &#123; 

$query = mysql_query&#40;"SELECT * FROM eqdkp10_users"&#41;; #	Тук задавате таблицата с потребители 
while &#40;$user = mysql_fetch_array&#40;$query&#41;&#41; &#123; 
$eqdkp10_users .= "<option value='".$user&#91;'username'&#93;."'>".$user&#91;'username'&#93;."</option>"; 
&#125; 

#	Форма за изпращане 
echo " 
<form method='post'> 
До&#58;<br><select name='do'>".$eqdkp10_users."</select><br> 
Тема&#58;<br><input type='text' name='tema'><br> 
Описание&#58;<br><textarea rows='10' cols='45' name='opisanie'></textarea><br> 
<input type='submit' name='send' value='Изпрати'> 
</form>"; 

if &#40;$_POST&#91;'send'&#93;&#41; &#123; 

$ot = $log&#91;'username'&#93;; 
$do = $_POST&#91;'do'&#93;; 
$tema = $_POST&#91;'tema'&#93;; 
$opisanie = $_POST&#91;'opisanie'&#93;; 

$send = mysql_query&#40;"INSERT INTO eqdkp10_mesage &#40;id, ot, do, tema, opisanie&#41; VALUES &#40;'', '$ot', '$do', '$tema', '$opisanie'&#41;"&#41;; # Изпраща заявката до БД и я записва 

&#125; 

&#125; 

?> 
<meta http-equiv="Content-Type" content='text/html; charset=windows-1251' />
box.php

Code: Select all

<?php 

include "config.php"; 

if &#40;$log&#91;'username'&#93;&#41; &#123; 

$ls = mysql_query&#40;"SELECT * FROM eqdkp_mesage WHERE do = '$log&#91;username&#93;' AND procheten='ne'"&#41;;	#	Това ще извежда ЛС които не са били отворени или прочетени 
$lss = mysql_num_rows&#40;$ls&#41;;	#	Извежда броя на ЛС които не са прочетени или отворени 

$i=1;	#	брояч 
if &#40;$i <= $lss&#41; &#123;	# Ако непрочетените ЛС са повече от брояча => 
echo "Имате ".$lss." нови Лс<br><br>";	# =>	Извежда това &#40;$lss показва колко нови съоб. имате&#41; 
&#125; else &#123; 
echo "Нямате нови ЛС<br><br>";	# Ако брояча е повече ... Извежда торва 
&#125; 

if &#40;!$_GET&#91;'box'&#93;&#41; &#123; 

$query = mysql_query&#40;"SELECT * FROM eqdkp10_mesage WHERE do = '$log&#91;username&#93;'"&#41;;	#	Извежда тези съоб. до които са били изпратени 
while &#40;$mesage = mysql_fetch_array&#40;$query&#41;&#41; &#123; 

if &#40;$mesage&#91;'procheteno'&#93; == 'ne'&#41; &#123; 
$mesag = "<b>".$mesage&#91;'tema'&#93;."</b>";	#	Това ще извежда Съобщ. които не са прочетени в одебелен вид 
&#125; else &#123; 
$mesag = "".$mesage&#91;'tema'&#93;."";	#	Това ще извежда Съобщ. след като са били отворени и ще бъдат в нормален вид 
&#125; 

$in .= " 
<tr> 
<td class='table'><a href='box.php?box=".$mesage&#91;'id'&#93;."'>".$mesag."</a></td> 
<td class='table'>".$mesage&#91;'ot'&#93;."</td> 
</tr>"; 

&#125; 

echo "<table width='100%' align='center' cellspacing='0' cellpadding='0'> 
<tr> 
<td align='left' width='300' class='table'>Относно</td> 
<td align='left' class='table'>От</td> 
</tr> 
$in 
</table>"; 


&#125; else &#123; 

$getbox = mysql_query&#40;"SELECT * FROM ".$db_prefix."eqdkp10_mesage WHERE id = '".$_GET&#91;'box'&#93;."'"&#41;; 
$boxx = mysql_fetch_array&#40;$getbox&#41;; 

echo "<table> 
<tr> 
<td>От&#58;</td> 
<td align='center'>".$boxx&#91;'ot'&#93;."</td>	
</tr> 

<tr> 
<td>Тема&#58;</td> 
<td align='center'>".$boxx&#91;'tema'&#93;."</td> 
</tr> 

<tr> 
<td>Описание&#58;</td> 
<td align='center'>".$boxx&#91;'opisanie'&#93;."</td> 
</tr> 

<tr> 
<td><a href='box.php'><< Върни се</a></td> 
</tr> 
</table>"; 

$up = mysql_query&#40;"Update ".$db_prefix."eqdkp10_mesage SET procheten = 'da' WHERE id = '$_GET&#91;box&#93;'"&#41;; # Когато се отвори дадено съобщ. ще се Ъпдейтне и вече няма да се смяда за ново съобщ. 

&#125; 

&#125; 
?> 
<meta http-equiv="Content-Type" content='text/html; charset=windows-1251' />
eqdkp10_users - user_id - username - user_password

просто искам да се ползват регистрираните потребители от скрипта който ползвам
Post Reply