Търся система за търсене на клипове

Готови за използване кодове
User avatar
appmaster
Потребител
Потребител
Posts: 630
Joined: Sat Apr 18, 2009 3:35 pm
Answers: 10

Post by appmaster » Mon Nov 30, 2009 10:18 pm

Мисля че говори за базата данни ;)

User avatar
MaLa_NocHe
Потребител
Потребител
Posts: 839
Joined: Tue Aug 04, 2009 11:26 am
Answers: 20
Location: Русе

Post by MaLa_NocHe » Mon Nov 30, 2009 10:21 pm

Еми хора напрейте си както аз правя:

1. бд - utf8_unicode_ci
2. всички файлове с мета таг за енкодинг с UTf-8
3. и в notepad++ като отворя файла давам на Оформление и UTF 8 (без BOM)

и няма да имате проблеми с кирилизацията!

User avatar
appmaster
Потребител
Потребител
Posts: 630
Joined: Sat Apr 18, 2009 3:35 pm
Answers: 10

Post by appmaster » Mon Nov 30, 2009 10:25 pm

Аз немога да разбера защо го наложиха тоя скапан кирилик-1251 формат. В utf-8 си има всички латински и кирилски знаци. За чий ... го правят с тоя ненормален енкодинг. Та да може на компютри без кирилизация да излизат маймуняци...

User avatar
MaLa_NocHe
Потребител
Потребител
Posts: 839
Joined: Tue Aug 04, 2009 11:26 am
Answers: 20
Location: Русе

Post by MaLa_NocHe » Sun Dec 20, 2009 3:16 pm

Промених индекса и вбокс файловете:

index.php

Code: Select all

<?php 
include "config.php"; 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 
  <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
   <title>Видеота - Начало</title> 
  </head> 
<body style="background&#58;black;color&#58;white;"> 
<center> 
<menu><a href="index.php" style="color&#58;white;">Начало</a> | <a href="add.php" style="color&#58;white;">Добавяне на Клип</a></menu><br /> 
<form action="search.php" method="get"> 
<input type="text" name="duma" size="100"/><br /> 
<input type="submit" name="search" value="Търси" /> 
</form> 
<br /><br /> 
Може да търсите както на Латиница така и на Кирилица. 
<h2><u>Последни 5 Клипа</u></h3> 
<?php 
$sql = mysql_query&#40;"SELECT * FROM klips ORDER by id DESC LIMIT 0,5"&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;; 
echo "<table width='532' border='1'>"; 
echo "<tr><td>Снимка</td><td>Име</td><td>Източник</td><td>Преглеждания</td></tr>"; 
while&#40;$rowQ = mysql_fetch_assoc&#40;$sql&#41;&#41; 
&#123; 
$kategoria = mysql_fetch_assoc&#40;mysql_query&#40;"SELECT * FROM cats WHERE id='$rowQ&#91;kategoria&#93;'"&#41;&#41;; 
$kategoria = $kategoria&#91;'kategoria'&#93;; 
if&#40;$rowQ&#91;'kategoria'&#93; == 1&#41; 
&#123; 
?> 
<tr><td></td><td><a href="youtube.php?id=<?=$rowQ&#91;'id'&#93;?>" style="color&#58;white;"/><?=$rowQ&#91;'title'&#93;?></a></td><td><?=$kategoria?></td><td><?=$rowQ&#91;'views'&#93;?></td></tr> 
<?php 
&#125; 
else&#123; 
$number = explode&#40;"&#58;", $rowQ&#91;'link'&#93;&#41;; 
$i = substr&#40;$number&#91;2&#93;,0 ,2&#41;; 
if&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media02.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media02.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media03.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media03.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media04.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media04.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media05.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media05.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media06.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media06.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media07.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media07.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media08.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media08.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media09.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media09.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media10.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media10.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media11.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media11.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media12.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media12.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media13.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media13.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media14.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media14.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media15.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media15.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media16.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media16.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media17.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media17.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
list&#40;$width, $height, $type, $attr&#41; = getimagesize&#40;"http&#58;//i47.vbox7.com/p/$number&#91;2&#93;3.jpg"&#41;;
$string = file_get_contents&#40;$rowQ&#91;'link'&#93;&#41;; 
$pet=explode&#40;'<title>',$string&#41;; 
$edno=explode&#40;'</title>',$pet&#91;1&#93;&#41;; 
?> 
<tr><td><img src='http&#58;//i47.vbox7.com/p/<?=$number&#91;2&#93;?>3.jpg'></td><td><a href="vbox7.php?id=<?=$rowQ&#91;'id'&#93;?>" style="color&#58;white;"/><?=$rowQ&#91;'title'&#93;?></a></td><td><?=$kategoria?></td><td><?=$rowQ&#91;'views'&#93;?></td></tr> 
<?php 
&#125; 
&#125; 
echo "</table>"; 

?> 
<center> 
</body> 
</html>
vbox7.com

Code: Select all

<?php 
include "config.php"; 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html> 
  <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
   <title>Видеота - Клипче от Vbox7</title> 
  </head> 
<body style="background&#58;black;color&#58;white;"> 
<center> 
<menu><a href="index.php" style="color&#58;white;">Начало</a> | <a href="add.php" style="color&#58;white;">Добавяне на Клип</a></menu> 
<?php 
$id = $_GET&#91;'id'&#93;; 
$sql = mysql_fetch_assoc&#40;mysql_query&#40;"SELECT * FROM klips WHERE id='$id'"&#41;&#41;; 
$link = explode&#40;"http&#58;//www.vbox7.com/play&#58;",$sql&#91;'link'&#93;&#41;; 
mysql_query&#40;"UPDATE klips SET views=views+1 WHERE id='$id'"&#41; or die &#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;; 
?> 
<h2>В момента гледате &#40;<?=$sql&#91;'title'&#93;?>&#41;</h2> 
<object classid="clsid&#58;D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http&#58;//download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="450" height="403"><param name="movie" value="http&#58;//i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=<?=$link&#91;1&#93;?>"><param name="quality" value="high"><embed src="http&#58;//i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=<?=$link&#91;1&#93;?>" quality="high" pluginspage="http&#58;//www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403"></embed></object> 
<br /><br /> 
Добавено на&#58; <?=date&#40;"d/m/Y г. H&#58;i ч.",$sql&#91;'data'&#93;&#41;?><br /><br /> 
<small><strong>Преглеждания&#58;</strong> <?=$sql&#91;'views'&#93;?></small> 
<?php
if &#40;empty&#40;$sql&#91;'link'&#93;&#41;&#41; die&#40;""&#41;; 
$number = explode&#40;"&#58;", $sql&#91;'link'&#93;&#41;; 
$i = substr&#40;$number&#91;2&#93;,0 ,2&#41;; 
if&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media02.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media02.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media03.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media03.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media04.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media04.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media05.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media05.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media06.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media06.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media07.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media07.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media08.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media08.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media09.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media09.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media10.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media10.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media11.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media11.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media12.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media12.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media13.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media13.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media14.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media14.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media15.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media15.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media16.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media16.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
elseif&#40;@fopen&#40;"http&#58;//media17.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv","r"&#41;&#41; 
&#123; 
$url = "http&#58;//media17.vbox7.com/s/$i/$number&#91;2&#93;.flv"; 
&#125; 
list&#40;$width, $height, $type, $attr&#41; = getimagesize&#40;"http&#58;//i47.vbox7.com/p/$number&#91;2&#93;3.jpg"&#41;; 
$string = file_get_contents&#40;$sql&#91;'link'&#93;&#41;; 
$pet=explode&#40;'<title>',$string&#41;; 
$edno=explode&#40;'</title>',$pet&#91;1&#93;&#41;; 
echo "<br /><a href='".$url."'>Свали</a><br />"; // Download flv 
echo "<img src='http&#58;//i47.vbox7.com/p/$number&#91;2&#93;3.jpg'>"; // image 

?>
</center> 
</body> 
</html>
Сложих снимките на клипчетата за вбокс и за тегленето на клиповете благодарение на един юзер от туриста :)

//оff topic

за чалга маняците поздрав:

Dj Jivko Mix ft.dj Vlado - Hei dj (remix)
http://77.78.24.17/video/vbox7.php?id=6


//оff topic

User avatar
bankera1990
Потребител
Потребител
Posts: 683
Joined: Sat Aug 01, 2009 2:28 am
Answers: 15

Post by bankera1990 » Sun Dec 20, 2009 3:36 pm

може ли .рар :)

User avatar
MaLa_NocHe
Потребител
Потребител
Posts: 839
Joined: Tue Aug 04, 2009 11:26 am
Answers: 20
Location: Русе

Post by MaLa_NocHe » Sun Dec 20, 2009 3:41 pm

bankera1990 wrote:може ли .рар :)
http://dox.bg/files/dw?a=6d1c2091f3

lorddemon
Нов
Нов
Posts: 40
Joined: Wed Sep 09, 2009 5:42 pm

Post by lorddemon » Sun Dec 20, 2009 3:42 pm

златен си :?:

User avatar
kriss
Гуру
Гуру
Posts: 2201
Joined: Wed Sep 02, 2009 4:38 pm
Answers: 148
Location: Варна
Contact:

Post by kriss » Sun Dec 27, 2009 7:49 pm

може ли да добавите елементарна форма за коментари :D

едит: вече ставам нахален :twisted: :D

User avatar
LiSicHkA
Турист
Турист
Posts: 312
Joined: Thu Oct 22, 2009 6:50 pm
Contact:

Post by LiSicHkA » Sun Dec 27, 2009 9:39 pm

Супер е, добра работа ще ми свърши :)

User avatar
Gonke
Турист
Турист
Posts: 349
Joined: Wed Jul 08, 2009 1:42 pm
Location: Пазарджик
Contact:

Post by Gonke » Mon Dec 28, 2009 1:40 pm

Може ли архив линковете не работят от dox.bg ;(
Да живее КОМУНИЗМА!

Post Reply