Kick Counter

За всичко свързано с mIRC
Post Reply
User avatar
Paina
Турист
Турист
Posts: 294
Joined: Sat Jul 15, 2006 7:08 pm

Kick Counter

Post by Paina » Fri Sep 29, 2006 6:34 pm

Накратко обеснено това кодче отборява колко пъти сте киквали

Code: Select all

	[script]
n1=
n2=#chan on
n3=
n4=on *:kick:#:if ( $nick == $me ) inc %kicks 1
n5=
n6=alias kick { if ($me isop $1) && ($2 ison $1) { kick $1 $2 $3- 4(9NoMeR:9 $+ %kicks $+ 4)| } }
n7=
n8=#chan End
n9=
n10=alias kcounter { dialog -m kcounter kcounter } 
n11=dialog kcounter {
n12=  title "Kick Counter by: Dream_Weaver"
n13=  size -1 -1 130 42
n14=  option dbu
n15=  edit "Kick Counter::::", 1, 0 14 40 10, read
n16=  button "ON", 2, 59 7 21 11
n17=  button "OFF", 3, 59 22 21 11
n18=  text "RnB_BaZz", 4, 1 34 31 8, disable
n19=  button "Close", 5, 106 30 24 12, cancel
n20=}
n21=on 1:DIALOG:kcounter:sclick:*: {
n22=  if ( $did == 2 ) { /.enable #chan | echo -a *** Kick Counter Is Now On }
n23=  if ( $did == 3 ) { /.disable #chan | echo -a *** Kick Counter Is Now Off }
n24=}
Това кодче го записвате в един файл който примерно се казва "kcounter.ini" , слагате го в главната директория на мирката ви и след което пускате вашата мирка и пишете "/load -rs kcounter.ini"

Дано ви е полезно
На всякъде кадето пише chan слагате вашия канал !

Post Reply