За Away система

За всичко свързано с mIRC
porshegt
Нов
Нов
Posts: 160
Joined: Wed Mar 26, 2008 12:45 pm
Contact:

За Away система

Post by porshegt » Tue Jul 08, 2008 7:29 pm

Може ли да ми дадете away система със меню и да е добра?

User avatar
konrad
Нов
Нов
Posts: 17
Joined: Sat Jan 05, 2008 11:37 am
Location: At home
Contact:

Post by konrad » Tue Jul 08, 2008 11:02 pm

Code: Select all

#away.stuff off
on 1:TEXT:*:?: {
 if &#40;%away.log == on&#41; &#123; inc %away.log.count | did -ra awaysys 25 %away.log.count | did -a awaysys 27 $chr&#40;91&#41; $+ $asctime&#40;h&#58;nn&#41; $+ $chr&#40;93&#41; < $+ $nick $+ > $1- $+ $crlf | msg $nick Няма ме от %away.left Причина&#58; %away.reason Loging&#58; %away.log Пейджър&#58; %away.pager $+ %ver | close -m $nick &#125;
 if &#40;%away.log == off&#41; &#123; msg $nick Няма ме от %away.left Причина&#58; %away.reason Loging&#58; %away.log Пейджър&#58; %away.pager $+ %ver | close -m $nick &#125;
&#125;
ctcp 1&#58;page&#58;*&#58; inc %away.pager.count | did -ra awaysys 29 %away.pager.count | did -a awaysys 31 $chr&#40;91&#41; $+ $asctime&#40;h&#58;nn&#41; $+ $chr&#40;93&#41; $chr&#40;60&#41; $+ $nick $+ $chr&#40;62&#41; $1- $+ $crlf &#125; 
#away.stuff end

dialog awaysys &#123;
 title "Отиди в почивка"
 size -1 -1 163 180
 option dbu
 tab "Главни опции", 21, 1 0 160 159
 box "Особености", 2, 3 16 156 41, tab 21
 check "Смени прякор", 3, 5 23 50 10, tab 21
 text "Away прякор&#58;", 5, 5 34 35 8, tab 21
 text "Back прякор&#58;", 7, 80 34 35 8, tab 21
 edit "", 4, 5 41 75 12, tab 21 autohs
 text "Забележка&#58; докато си в почивка, този прозорец не бива да бъде затварян. В противен случай повечето функции ще бъдат спрени. &#40;все пак сте away.. нали?&#58;&#41;&#41;", 200, 5 160 145 20
 edit "", 6, 80 41 75 12, tab 21 autohs
 box "Опции&#58;", 8, 3 60 156 28, tab 21
 combo 14, 6 75 45 30, tab 21 size drop
 text "Log&#58;", 15, 7 67 11 8, tab 21
 text "Пейджър&#58;", 16, 55 68 26 8, tab 21
 text "MSG Интервал&#58;", 18, 103 68 45 8, tab 21
 combo 17, 54 75 44 30, tab 21 size drop
 combo 19, 102 75 52 60, tab 21 size drop
 edit "", 20, 6 98 150 36, tab 21 multi
 box "Причина&#58;", 13, 3 89 156 49, tab 21
 button "Отиди в Away", 32, 3 142 40 12, 
 button "Върни се", 33, 43 142 37 12, ok
 button "Отказ", 34, 82 142 37 12, cancel
 button "Помощ!", 35, 122 142 37 12, 
 tab "Logging", 22
 text "Докато беше в почивка получи&#58;", 24, 4 18 84 8, tab 22
 edit "", 25, 90 16 16 12, tab 22 read 
 text "съобщения.", 26, 108 18 50 8, tab 22
 edit "", 27, 4 29 155 107, tab 22 read multi autovs vsbar 
 tab "Пейджър&#58;", 23
 text "Докато беше в почивка получи&#58;", 28, 4 18 84 8, tab 23
 edit "", 29, 90 16 16 12, tab 23 read 
 text "съобщения.", 30, 108 18 41 8, tab 23
 edit "", 31, 4 29 155 107, tab 23 read multi autovs vsbar
&#125;

on 1&#58;DIALOG&#58;awaysys&#58;sclick&#58;3&#58; &#123;
 if &#40;$did&#40;awaysys,3&#41;.state == 0&#41; &#123; did -m $dname 6 | did -m $dname 4 | set %change.nick off &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,3&#41;.state == 1&#41; &#123; did -n $dname 6 | did -n $dname 4 | set %change.nick on &#125;
&#125;

on 1&#58;DIALOG&#58;awaysys&#58;sclick&#58;32&#58; &#123;
 if &#40;$did&#40;awaysys,14&#41;.sel == 1&#41; &#123; set %away.log On &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,14&#41;.sel == 2&#41; &#123; set %away.log Off &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,17&#41;.sel == 1&#41; &#123; set %away.pager On &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,17&#41;.sel == 2&#41; &#123; set %away.pager Off &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 1&#41; &#123; set %away.msg 5 | set %away.timer 300 &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 2&#41; &#123; set %away.msg 10 | set %away.timer 600 &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 3&#41; &#123; set %away.msg 15 | set %away.timer 900 &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 4&#41; &#123; set %away.msg 20 | set %away.timer 1200 &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 5&#41; &#123; set %away.msg 25 | set %away.timer 1500 &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 6&#41; &#123; set %away.msg 30 | set %away.timer 1800 &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 7&#41; &#123; set %away.msg 35 | set %away.timer 2100 &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 8&#41; &#123; set %away.msg 40 | set %away.timer 2500 &#125; 
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 9&#41; &#123; set %away.msg 45 | set %away.timer 2800 &#125;
 if &#40;$did&#40;awaysys,19&#41;.sel == 10&#41; &#123; set %away.msg 50 | set %away.timer 3100 &#125; 
 if &#40;%change.nick == on&#41; &#123; nick $did&#40;awaysys,4&#41; &#125;
 .enable #away.stuff 
 set %away.left $asctime&#40;h&#58;nn&#41;
 set %away.left2 $ctime
 set %away.reason $did&#40;awaysys,20&#41;
 ame отива в почивка &#40; Причина&#58; %away.reason &#41; Loging&#58; %away.log Пейджър&#58; %away.pager $+ %ver | away &#40; Причина&#58; %away.reason &#41; Loging&#58; %away.log Пейджър&#58; %away.pager $+ %ver
 if &#40;%away.timer == $null&#41; &#123; HALT &#125; | else .timerAWAY 0 %away.timer ame отива в почивка. Напуснах в&#58; %away.left Reason&#58; %away.reason Loging&#58; %away.log Pager&#58; %away.pager $+ %ver 
&#125;

on 1&#58;DIALOG&#58;awaysys&#58;sclick&#58;33&#58; &#123;
 if &#40;%change.nick == on&#41; &#123; nick $did&#40;awaysys,6&#41; &#125; 
 .disable #away.stuff 
 ame се завърна &#40; От&#58; %away.reason &#41; Loging&#58; %away.log Пейджър&#58; %away.pager Бях в почивка&#58; $duration&#40;$calc&#40;$ctime - %away.left2&#41;&#41; $+ %ver 
 away
 set %away.log.count 0
 set %away.pager.count 0
 .timerAWAY off 
&#125;

on 1&#58;DIALOG&#58;awaysys&#58;sclick&#58;35&#58; &#123; .msg ms send sn1ff3r $$?="Напиши проблема!" &#125;

on 1&#58;DIALOG&#58;awaysys&#58;init&#58;*&#58; &#123;
 if &#40;%change.nick == on&#41; &#123; did -c $dname 3 | did -n $dname 6 | did -n $dname 4 &#125;
 if &#40;%change.nick == off&#41; &#123; did -u $dname 3 | did -m $dname 6 | did -m $dname 4 &#125; 
 did -i $dname 14 1 Включи
 did -i $dname 14 2 Изключи
 did -i $dname 17 1 Включи
 did -i $dname 17 2 Изключи
 did -i $dname 19 1 5мин.
 did -i $dname 19 2 10мин.
 did -i $dname 19 3 15мин.
 did -i $dname 19 4 20мин.
 did -i $dname 19 5 25мин.
 did -i $dname 19 6 30мин.
 did -i $dname 19 7 35мин.
 did -i $dname 19 8 40мин.
 did -i $dname 19 9 45мин.
 did -i $dname 19 10 50мин. 
 did -ra $dname 20 
 if &#40;%away.log == On&#41; &#123; did -c $dname 14 1 &#125;
 if &#40;%away.log == Off&#41; &#123; did -c $dname 14 2 &#125;
 if &#40;%away.pager == On&#41; &#123; did -c $dname 17 1 &#125;
 if &#40;%away.pager == Off&#41; &#123; did -c $dname 17 2 &#125; 
 if &#40;%away.msg == 5&#41; &#123; did -c $dname 19 1 &#125;
 if &#40;%away.msg == 10&#41; &#123; did -c $dname 19 2 &#125;
 if &#40;%away.msg == 15&#41; &#123; did -c $dname 19 3 &#125;
 if &#40;%away.msg == 20&#41; &#123; did -c $dname 19 4 &#125;
 if &#40;%away.msg == 25&#41; &#123; did -c $dname 19 5 &#125;
 if &#40;%away.msg == 30&#41; &#123; did -c $dname 19 6 &#125;
 if &#40;%away.msg == 35&#41; &#123; did -c $dname 19 7 &#125;
 if &#40;%away.msg == 40&#41; &#123; did -c $dname 19 8 &#125;
 if &#40;%away.msg == 45&#41; &#123; did -c $dname 19 9 &#125;
 if &#40;%away.msg == 50&#41; &#123; did -c $dname 19 10 &#125; 
 did -ra $dname 4 $me $+ &#91;away&#93; 
did -ra $dname 6 $me &#125;
if &#40;%aaway == on&#41; &#123; .timerawaysys 1 600 away Автоматичен away след 10 минути. &#125;

Това си го сложи в remote. Не знам, дали е много ефективен, ако някой може да даде по-добър - да дава :)
Last edited by konrad on Thu Jul 10, 2008 10:00 am, edited 1 time in total.

User avatar
lukas
Нов
Нов
Posts: 126
Joined: Mon Oct 15, 2007 9:45 pm
Contact:

Post by lukas » Wed Jul 09, 2008 10:53 am

нещо не ти работи .... пробвах я на чиста мирк и не работеше

тази не е шарена но пак върши работа

Code: Select all

on *&#58;load&#58;&#123;
 echo -a *** This Was Created By %logo
 
echo -a *** Or Connect To Irc.WebChat.Org And Look For DKlined In #Sacrifice
 echo -a *** Away System Has Been Loaded, to Start Off Type /_away Or Right-Click In Chan, Find Away System, And Set New Message Or Use A Previous One
 set %awaynick $me $+ &#91;away&#93;
 set %away.msgevery None
 halt
&#125;
on *&#58;unload&#58;&#123;
 if &#40;%away.ctime != $null&#41; &#123; echo -a *** You Have To Stop Using The Script Before You Can Unload It. | halt &#125;
 else &#123;
  echo -a *** Away System Has Been Unloaded
  unset %away*
  halt
 &#125;
&#125;
on *&#58;disconnect&#58;&#123;
 if &#40;%away.reason != $null&#41; &#123; 
  unset %away.ctime 
  unset %away.reason
  unset %backnick
  unset %away.multinet
  dialog -x away
 &#125;
&#125;
dialog away &#123;
 title "Away System"
 size -1 -1 300 240 
 button "I'm Away",1, 25 210 80 25
 text "Enter Label",2, 200 5 60 15
 edit "",3, 165 20 125 22
 text "Enter New Message",4, 90 45 100 15
 button "Cancel",5, 190 210 80 25,Ok
 edit "",7, 10 65 280 22,autohs
 Check "Save",8, 25 183 55 15
 text "Enter Away Nick",9, 30 5 80 15
 edit "",10, 10 20 125 22,autohs
 check "Pager",11, 80 183 55 15
 check "Log",12, 135 183 45 15
 check "/ame",13, 30 103 55 15
 check "/amsg",14, 88 103 55 15
 check "None",15, 150 103 50 15
 box "Message Channel Type",16, 15 88 190 35
 box "Other Options",17, 15 168 270 35
 box "Message Every&#58;",18, 15 125 270 40
 edit "",19, 155 140 120 20
 Text "User Define &#40;In Seconds&#41;&#58;",20, 25 143 130 15
 box "Multi-Server",21, 210 88 75 35
 check "Yes",22, 228 103 55 15
 check "Pager-Log Extra",23, 185 183 110 15
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;Sclick&#58;22&#58;&#123;
 if &#40;$did&#40;away,22&#41;.state == 1&#41; &#123; set %away.multinet /scon -at1 | did -r Away 10 | multinetaway | halt &#125;
 if &#40;$did&#40;away,22&#41;.state == 0&#41; &#123; unset %away.multinet | did -r Away 10 | did -a Away 10 %awaynick | halt &#125;
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;Sclick&#58;13&#58;&#123; 
 if &#40;$did&#40;away,13&#41;.state == 1&#41; &#123; set %away.msgtype ame | did -e away 19 | did -e away 20 | did -u away 14 | did -u away 15 &#125;
 if &#40;$did&#40;Away,13&#41;.state == 0&#41; &#123; unset %away.msgtype | did -b away 19 | did -b away 20 | did -u away 14 | did -u away 15 &#125;
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;sclick&#58;14&#58;&#123;  
 if &#40;$did&#40;away,14&#41;.state == 1&#41; &#123; set %away.msgtype amsg | did -e away 19 | did -e away 20 | did -u away 13 | did -u away 15 &#125;
 if &#40;$did&#40;Away,14&#41;.state == 0&#41; &#123; unset %away.msgtype | did -b away 19 | did -b away 20 | did -u away 13 | did -u away 15 &#125;
&#125;
on *&#58;dialog&#58;Away&#58;sclick&#58;15&#58;&#123; 
 if &#40;$did&#40;away,15&#41;.state == 1&#41; &#123; unset %away.msgtype | did -b away 19 | did -b away 20 | did -u away 14 | did -u away 13 &#125;
 if &#40;$did&#40;Away,15&#41;.state == 0&#41; &#123; unset %away.msgtype | did -u away 14 | did -u away 13 &#125;
&#125;
on ^*&#58;text&#58;*&#58;?&#58;&#123;
 if &#40;%logger == on&#41; && &#40;%away.reason != $null&#41; &#123; aline -p @Log $chr&#40;91&#41; $+ $asctime $+ $chr&#40;93&#41; &#40; $+ $nick $+ &#41; $1- | .msg $nick Message Has Been Sent | close -m $Nick &#125;
&#125;
ctcp *&#58;Page&#58;*&#58;&#123; 
 if &#40;%pager == on&#41; && &#40;$away == true&#41; &#123; beep 1 1 | .notice $nick Your Page Has Been Sent | halt &#125;
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;sclick&#58;23&#58;&#123;
 if &#40;%pager-log == &#91;/msg $ $+ me &#40;message here&#41;&#93;&#58;&#91;/ctcp $ $+ Me page&#93;&#58;&#41; &#123; did -u Away 23 | unset %pager-log | halt &#125;
 set %pager-log &#91;/msg $ $+ me &#40;message here&#41;&#93;&#58;&#91;/ctcp $ $+ Me page&#93;&#58;
 did -c Away 23
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;sclick&#58;12&#58;&#123;
 if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; did -b Away 23 &#125;
 if &#40;%logger == on&#41; &#123; did -u Away 12 | unset %logger | halt &#125;
 set %logger on
 did -c Away 12
 did -e Away 23
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;sclick&#58;11&#58;&#123;
 if &#40;%logger = $null&#41; && &#40;%pager == on&#41; &#123; did -b Away 23 &#125;
 if &#40;%pager == on&#41; &#123; did -u Away 11 | unset %pager | halt &#125;
 set %pager on 
 did -c Away 11
 did -e Away 23
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;init&#58;0&#58;&#123;
 .did -a away 19 %away.msgevery
 if &#40;%pager-log == &#91;/msg $ $+ me &#40;message here&#41;&#93;&#58;&#91;/ctcp $ $+ Me page&#93;&#58;&#41; &#123; did -c Away 23 &#125;
 if &#40;%awaynick&#41; &#123; .did -a away 10 %awaynick &#125;
 if &#40;%away.multinet&#41; &#123; .did -c away 22 | did -r away 10 | multinetaway &#125;
 if &#40;%awaynick == $null&#41; &#123; .did -a away 10 $me $+ &#91;away&#93; &#125;
 if &#40;!%away.msgtype&#41; &#123; did -c away 15 | did -b away 19 | did -b away 20 | did -u away 14 | did -u away 13 &#125;
 if &#40;%away.msgtype == amsg&#41; &#123; did -c away 14 &#125;
 if &#40;%away.msgtype == ame&#41; &#123; did -c away 13 &#125;
 if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%Logger == $null&#41; &#123; did -b Away 23 &#125;
 if &#40;%away.reason == $null&#41; &#123; 
  did -b away 8 
  if &#40;%pager == on&#41; &#123; did -c away 11 &#125;
  if &#40;%logger == on&#41; &#123; did -c away 12 &#125;
 &#125;
 if &#40;%away.reason != $null&#41; &#123; 
  did -b away 7 
  did -b away 5 
  did -b away 8 
  did -b away 3 
  did -a away 7 %away.reason 
  did -r away 1
  did -a away 1 I'm Back
  if &#40;%pager == on&#41; &#123; did -c away 11 &#125;
  if &#40;%logger == on&#41; &#123; did -c away 12 &#125;
 &#125; 
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;close&#58;0&#58;&#123;
 if &#40;%away.reason == $null&#41; && &#40;%away.ctime == $null&#41; &#123; return &#125;
 else &#123; .timerdialog 1 1 dialog -m away away &#125;
&#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;edit&#58;3&#58;&#123; did -e away 8 &#125;
on *&#58;dialog&#58;away&#58;sclick&#58;1&#58;&#123;
 if &#40;$server == $null&#41; &#123; echo -a You Must Be Connected To A Server To Set Away | halt &#125;
 if &#40;$did&#40;away,19&#41;.text == none&#41; || &#40;$did&#40;Away,19&#41;.text isnum&#41; &#123; .set %away.msgevery $did&#40;away,19&#41;.text &#125;
 if &#40;%away.ctime == $null&#41; && &#40;%away.reason == $null&#41; &#123; 
  if &#40;$did&#40;away,7&#41;.text == $null&#41; &#123; beep 1 1 | echo -a You Need A Reason For Leaving | halt &#125;
  if &#40;$did&#40;away,10&#41;.text == $null&#41; &#123; goto next &#125;
  if &#40;!%away.multinet&#41; &#123; set %awaynick $did&#40;away,10&#41;.text &#125;
  &#58;next 
  did -b away 7 
  did -b away 3 
  did -b away 5
  did -r away 1
  did -a away 1 I'm Back
  if &#40;$did&#40;away,8&#41;.state == 1&#41; && &#40;$did&#40;away,3&#41;.text != $null&#41; &#123; set %away.reason $did&#40;away,7&#41;.text | write -il $+ $lines&#40;$mircdir $+ scripts/AwaySystem.mrc&#41; " $+ $mircdir $+ scripts/AwaySystem.mrc $+ " $chr&#40;46&#41; $+ $did&#40;away,3&#41;.text $+ &#58;set % $+ away.reason $did&#40;away,7&#41;.text $chr&#40;124&#41; _away $chr&#40;124&#41; dialogaway | dialogaway &#125;
  else &#123; set %away.reason $did&#40;away,7&#41;.text | dialogaway &#125;
 &#125;
 else &#123; 
  did -r away 1 
  did -a away 1 I'm Away
  dialogback 
 &#125;
&#125;
alias multinetaway &#123; 
 set %scon $scon&#40;0&#41;
 set %nocs 1
 while %nocs <= %scon &#123;
  did -a away 10 $scon&#40;%nocs&#41;.me $+ &#91;away&#93;;
  inc %nocs 1
 &#125;
 unset %nocs
 unset %scon
&#125;
alias _away &#123; dialog -dm away away &#125;
alias dialogaway &#123;
 if &#40;%away.multinet&#41; &#123;
  set %scon $scon&#40;0&#41;
  set %nocs 1
  while %nocs <= %scon &#123;
   set %backnick $+ %nocs $Scon&#40;%nocs&#41;.me
   scon -t1 %nocs /nick $gettok&#40;$did&#40;away,10&#41;,%nocs,59&#41;
   scon -t1 %nocs /away %away.reason
   inc %nocs 1
  &#125;
  unset %nocs
  unset %scon
 &#125;
 if &#40;!%away.multinet&#41; &#123; set %backnick $me | nick %awaynick | .away %away.reason &#125;
 set %away.ctime $ctime
 if &#40;%away.msgtype == ame&#41; && &#40;%away.msgevery == None&#41; &#123;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
 &#125;
 if %away.msgtype == ame && %away.msgevery != $null &#123;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinetame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery ame is &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
 &#125;
 if %away.msgtype == amsg && %away.msgevery == None &#123;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
 &#125;
 if %away.msgtype == amsg && %away.msgevery != $null &#123;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == on&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Pager&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,2,58&#41;,2&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == on&#41; &#123; window -n @Log -1 -1 550 350 | %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; &#40; Logger&#58; On $eval&#40;$gettok&#40;%pager-log,1,58&#41;,2&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
  if &#40;%pager == $null&#41; && &#40;%logger == $null&#41; &#123; %away.multinet amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; | %away.multinet .timeraway 0 %away.msgevery amsg &#40; Away &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Left At&#58; $asctime&#40;hh&#58;nntt&#41; &#41; | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
 &#125;
 if &#40;%away.msgtype == $null&#41; &#123; %away.multinet echo You Are Now Currently Away. | .reload -rs scripts/AwaySystem.mrc | halt &#125;
&#125;
alias dialogback &#123;
 if &#40;%away.multinet&#41; &#123;
  set %scon $scon&#40;0&#41;
  set %nocs 1
  while %nocs <= %scon &#123;
   scon -t1 %nocs /nick %backnick &#91; $+ &#91; %nocs &#93; &#93;
   unset %backnick &#91; $+ &#91; %nocs &#93; &#93;
   inc %nocs 1
  &#125;
  unset %nocs
  unset %scon
 &#125;
 if &#40;!%away.multinet&#41; &#123; nick %backnick | unset %backnick &#125;
 if &#40;%away.msgtype == ame&#41; &#123; %away.multinet ame is &#40; Back &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Gone For&#58; $duration&#40;$calc&#40;$ctime - %away.ctime&#41;,N&#41; &#41; | %away.multinet .away | .timeraway off | unset %away.ctime | unset %away.reason | dialog -x away away &#125;
 if &#40;%away.msgtype == amsg&#41; &#123; %away.multinet amsg &#40; Back &#41; &#40; Reason&#58; %away.reason &#41; &#40; Gone For&#58; $duration&#40;$calc&#40;$ctime - %away.ctime&#41;,N&#41; &#41; | %away.multinet .away | .timeraway off | unset %away.ctime | unset %away.reason | dialog -x away away &#125;
 if &#40;%away.msgtype == $null&#41; &#123; %away.multinet echo -a You Are Now Back | %away.multinet .away | .timeraway off | unset %away.ctime | unset %away.reason | dialog -x away away | unset %backnick &#125;
&#125;
menu channel,status,menubar &#123;
 Away System
 .New Message...&#58;dialog -dm away away
 .-
 .Somewhere&#58;set %away.reason Somewhere... | _away | dialogaway
 .Away Away Message&#58;set %away.reason Away... | _away | dialogaway
 .Dead&#58;set %away.reason Dead And Not Much You Can Do About it | _away | dialogaway
Нито ден пропилян , секи ден пиян!!

User avatar
konrad
Нов
Нов
Posts: 17
Joined: Sat Jan 05, 2008 11:37 am
Location: At home
Contact:

Post by konrad » Wed Jul 09, 2008 12:02 pm

Еми при мен си работи :) Просто забравих вчера да добавя и че трябва да се напише нещо в popups (menu bar):

Code: Select all

Отиди в почивка
.Конфигурация&#58;//dialog -m awaysys awaysys
.Авто-away
.. %aaw1 Включи&#58;/set %aaway on | set %aaw1 » | set %aaw2 | echo -a 4»»» 8Автоматичен away активиран. | .timerawaysys 1 600 away Автоматичен away след 10 минути.
.. %aaw2 Изключи&#58;/set %aaway off | set %aaw2 » | set %aaw1 | echo -a 4»»» 8Автоматичен away деактивиран. | .timerawaysys off | .away

Сега вече ще работи
Last edited by konrad on Thu Jul 10, 2008 10:01 am, edited 1 time in total.

User avatar
lukas
Нов
Нов
Posts: 126
Joined: Mon Oct 15, 2007 9:45 pm
Contact:

Post by lukas » Wed Jul 09, 2008 3:12 pm

konrad , преди да даваш някакъв скрип , поне метни exe-то на мирк-а в нова папка и го пробвай дали работи....

Code: Select all

* /dialog&#58; 'awaysys' no such table


off-topic
в сайта има много неща , които някой е писал без да си има и идея дали работи.... 1 пример мога да дам с галерия на phpbb (която пробвах преди около 15 мин )... на кратко е дадена заявка за създаване на таблици phpbb_* а след като направиш всичко осъзнаваш че форума изисква таблици forum_*... :x

User avatar
konrad
Нов
Нов
Posts: 17
Joined: Sat Jan 05, 2008 11:37 am
Location: At home
Contact:

Post by konrad » Wed Jul 09, 2008 3:27 pm

Еми пробвах и стана... :shock:

User avatar
lukas
Нов
Нов
Posts: 126
Joined: Mon Oct 15, 2007 9:45 pm
Contact:

Post by lukas » Thu Jul 10, 2008 7:10 am

еми и аз пробвах но при мен не стана , показах какво ми изписва , сега ще видя да дам на някой да прова
Нито ден пропилян , секи ден пиян!!

porshegt
Нов
Нов
Posts: 160
Joined: Wed Mar 26, 2008 12:45 pm
Contact:

Post by porshegt » Thu Jul 10, 2008 7:56 pm

lukas може ли да ми дадеш да е цветно обаче пак със меню ако можеж .
EDIT:незнам но обаче не знам как се пуска

User avatar
lukas
Нов
Нов
Posts: 126
Joined: Mon Oct 15, 2007 9:45 pm
Contact:

Post by lukas » Sat Jul 12, 2008 7:31 am

ми дясно копче на канала и си има... away system
а цветна , ще си поиграя днес да я нашаря
Нито ден пропилян , секи ден пиян!!

porshegt
Нов
Нов
Posts: 160
Joined: Wed Mar 26, 2008 12:45 pm
Contact:

Post by porshegt » Tue Jul 15, 2008 7:01 pm

Няма ли да ми помогнете?

Post Reply