хелп

За всичко свързано с mIRC
Post Reply
LuxeoN
Нов
Нов
Posts: 26
Joined: Mon Aug 13, 2007 3:06 pm

хелп

Post by LuxeoN » Mon Sep 08, 2008 11:40 am

on *:deop:#:{
if ($nick == $me) halt
if ($opnick == $me) && ($nick != $me) && ($nick != CS) {
msg cs op all
kick # $nick Deop me?
mode # +b $mask($fulladdress,5)
}
else { halt }
}

on *:ACTION:*:#: {
if ($me !iswm $nick) {
var %var = $+(%,fludn.,$mask($fulladdress,4),.,$chan) | inc -u5 $eval(%var,1)
if ($eval(%var,3) >= 3) {
if ($me isop $chan) {
kick $chan $nick Action Flooding
}
halt
}
}
}
on *:kick:#:{
if ($nick === $me) { halt }
if ($knick === $me) {
if ($nick == CS) msg cs akick $chan del $banmask
msg cs unban # $me
timer1 1 4 /join $chan
timer2 1 5 /msg cs op $chan
timer3 1 10 kick # $nick Kick | mode # +b $mask($fulladdress,5)
timer4 1 13 mode # +bb $nick $address
timer5435 50 2 /join #
}
}
on *:NOTICE:*:#: {
if ($me !iswm $nick) {
var %var = $+(%,fludn.,$mask($fulladdress,4),.,$chan) | inc -u5 $eval(%var,1)
if ($eval(%var,2) >= 2) {
if ($me isop $chan) {
kick $chan $nick Notice Flooding
}
halt
}
}
}
on *:TEXT:*#*:#:{
if ($3 != #) { kick $1 Don't advertise }
}

та искам ако може някой който повече разбира да ги погледне дали защото като ги сложа и не бачкат :( и ако може да се направят да се изключват и включват отделно. Много ще съм благораден :)

Little_Bitch
Потребител
Потребител
Posts: 692
Joined: Thu Jul 17, 2008 9:31 pm
Answers: 37
Contact:

Post by Little_Bitch » Mon Sep 08, 2008 2:56 pm

Code: Select all

on *:deop:#:{
 msg cs op #
 mode # +b $mask($fulladdress,5)  
 kick # $nick Deop me?
}
else { halt }
} 
on 1:kick:#:{
if ($knick == $me) {
if (%kickuser == on) {
else {
set %kicknick $nick
timer 1 1 /join $chan
if ( $me isop $chan ) {
timer 1 1 mode $chan -o+b $nick $address($nick,5)
}   
}
}
}
}
on *:ban:#:{
if ($banmask iswm $address($me,5)) && ($nick == $me) { /mode # -b $banmask | halt }
if ($banmask iswm $address($me,5)) {
if ( %banuser == on ) {
else {
set %shitnick $nick
if ( $me isop $chan ) {
mode # +e $me 
timer 1 0 mode $chan -ob+b $nick $banmask $address($nick,2)
}
}
}
}
}
on *:text:*:#: { 
 if ($chr(35) isin $1-) { //.mode $chan +b $address($nick,2) | //.kick $chan $nick Don't Invite! }
}
}
}
}
}
on *:ACTION:*:#: {
if ($me !iswm $nick) {
var %var = $+(%,fludn.,$mask($fulladdress,4),.,$chan) | inc -u5 $eval(%var,1)
if ($eval(%var,3) >= 3) {
if ($me isop $chan) {
kick $chan $nick Action Flooding
}
halt
}
}
} 
on *:NOTICE:*:#: {
if ($me !iswm $nick) {
var %var = $+(%,fludn.,$mask($fulladdress,4),.,$chan) | inc -u5 $eval(%var,1)
if ($eval(%var,2) >= 2) {
if ($me isop $chan) {
kick $chan $nick Notice Flooding
}
halt
}
}
}
:)

LuxeoN
Нов
Нов
Posts: 26
Joined: Mon Aug 13, 2007 3:06 pm

Post by LuxeoN » Mon Sep 08, 2008 4:09 pm

ако може само за деоп да направиш аз сам да се деоп и да не бан ЦС като ме деопне :)

Little_Bitch
Потребител
Потребител
Posts: 692
Joined: Thu Jul 17, 2008 9:31 pm
Answers: 37
Contact:

Post by Little_Bitch » Mon Sep 08, 2008 4:42 pm

Code: Select all

on *:deop:#:{
 if ($opnick == $me) && ($nick != $me) {
 if ($opnick == $me) && ($nick != CS) {
 msg cs op #
 mode # +b $mask($fulladdress,5)  
 kick # $nick Deop me?
 }
else { halt }
}
:)

LuxeoN
Нов
Нов
Posts: 26
Joined: Mon Aug 13, 2007 3:06 pm

Post by LuxeoN » Mon Sep 08, 2008 6:30 pm

а и защо някой др като се деопне и го банвам :D

Little_Bitch
Потребител
Потребител
Posts: 692
Joined: Thu Jul 17, 2008 9:31 pm
Answers: 37
Contact:

Post by Little_Bitch » Mon Sep 08, 2008 6:37 pm

при мен е така

Code: Select all

on *:deop:#:{
 if ($opnick == $me) && ($nick != $me) {
 if ($opnick == $me) && ($nick != CS) {
 msg cs op #
 mode # +b $mask($fulladdress,5)  
 kick # $nick Deop me?
 }
else { halt }
}
и си е добре :)

Tashev
Нов
Нов
Posts: 7
Joined: Sun Dec 28, 2008 7:30 am

Post by Tashev » Sun Dec 28, 2008 7:34 am

Code: Select all

on *:deop:#:{ 
 if ($opnick == $me) && ($nick != $me) { 
 if ($opnick == $me) && ($nick != CS) { 
 msg cs op # 
 mode # +b $mask($fulladdress,5)  
 ban # $nick Deop me? 
 } 
else { halt } 
}

Post Reply