Page 1 of 1

Trivia.tcl дописване

Posted: Sun Dec 27, 2009 2:19 am
by Karozo
Искам да питам има ли начин файла тривиа.тцл да бъде дописан така че да запазва по ник рекорди на всеки отговор, на който е отговаряно на бота.

Posted: Sun Aug 14, 2011 7:33 am
by IvayloGoranov
Здравей. Разбира се, че има.
Те са два файла, прати ги, и ще ти ги редактирам.