Page 1 of 1

Проста fade анимация с бутон

Posted: Mon Oct 24, 2011 12:09 pm
by hotboyrz
Здравейте колеги,
тъй като съм гол и бос по Flash ме интересува как да сътворя една проста анимация на Flash.

Идеята е следната:

Върху една картинка си поставям няколко бутончета, и когато курсора е насочен към дадения бутон да се появява textbox или някакъв текст отгоре (примерно) чрез Fade ефект.

Благодаря на всички отзовали се!

Posted: Thu Nov 29, 2012 10:01 am
by Besitor
До колкото разбрах търсиш това - линк