Помощ с ActionScript 3

Уроци и разработки по FLASH и Action Script
Post Reply
Besitor
Нов
Нов
Posts: 9
Joined: Thu Nov 29, 2012 9:27 am

Помощ с ActionScript 3

Post by Besitor » Fri Aug 02, 2013 4:03 pm

Цел: В текстово поле тип Input да има текстово съдържание при натискане върху него от потребителя текста да изчезва. При натискане извън текстовото поле да проверява дали текстовото поле е празно и ако е да върне текста в началото. Също така имам общо 4 текстови полета и ми се иска да правя проверката само с 2 функции, незнам дали това е изобщо възможно ако не е ми кажете и споделете ако имате идеи за различен начин как да го направя.

Обекти: На сцената имам едно input текстово поле с instance name: txt_username.

Код:

Code: Select all

// *** Vars ***
	var txt_username:String='Твоето име  ...';
// *** END Vars ***

// *** Username ***;
	username.tx_info.text=txt_username;

	username.tx_info.addEventListener (FocusEvent.FOCUS_IN, clearText);
	username.tx_info.addEventListener (FocusEvent.FOCUS_OUT, restoreText);

// *** END Username ***;

// *** Functions ***
	function clearText(event:Event):void{
		
		var obj:TextField = TextField(event.currentTarget);
	
		if(obj.text == obj.text) {
		obj.text = "";
		}
	}

	function restoreText(event:Event, tx:String):void{
		var obj:TextField = TextField(event.currentTarget);
		
		if(obj.text == "") {
		obj.text = tx;
		}
	}

// *** END Functions ***
Благодаря ви предварително.

Post Reply