Page 1 of 1

Създаване на игра

Posted: Sun Feb 09, 2014 4:48 pm
by bganonymous
Някой знае ли програма за създаване на флаш игра (.swf)? :)

Posted: Sun Feb 09, 2014 5:08 pm
by djman
Adobe Flash...?