Page 1 of 1

Текст в/у плакат

Posted: Tue Mar 24, 2015 6:26 pm
by ToniK
Пиша Ви във връзка с молба за малко помощ. Изработвам един плакат за курсова работа, но не съм силна с текста в/у него... Трябва да не е "като писано в тетрадка", но не намирам хубави кирилизирани шрифтове за Photoshop за тази цел. Нещо по-разчупено, но все пак като се види от бъдещ клиент да хване окото и да го прочете... Благодаря Ви предварително за помощта!