Page 1 of 1

Проблем със смяна на темплейт - opencart

Posted: Wed Sep 05, 2018 10:34 am
by Access
Здравейте,
Може ли малко помощ. Имам проблем със смяната на темплейта на опенкарт версия 2.3.0.2.
Качвам файловете на темплейта през файл мениджъра, но той не се появява за смяна в контрол панела.