Page 1 of 1

Кирилица в латиница от Mysql

Posted: Mon Jun 13, 2011 9:11 pm
by Amigo0o
Здравейте, имам нужда от следния скрипт а не се сещам как ще стане. Трябва ми да изкарва всички заглавия които са на кирилица от DB и да ги преобраува на латиница, а ако заглавието е на латиница да не се променя. Ето за пример: http://goo.gl/j7Wx6 кирилицата е изписана и като латиница.

Posted: Mon Jun 13, 2011 9:41 pm
by embaka
да почерпиш

Code: Select all

	function _ctol($str)
	{
		$str = trim($str);
		$str = str_replace("  "," ",$str);
		$str = stripslashes($str);
		$str = trim($str);
		$str = str_replace('а','a',$str);
		$str = str_replace('б','b',$str);
		$str = str_replace('в','v',$str);
		$str = str_replace('г','g',$str);
		$str = str_replace('д','d',$str);
		$str = str_replace('е','e',$str);
		$str = str_replace('ж','j',$str);
		$str = str_replace('з','z',$str);
		$str = str_replace('и','i',$str);
		$str = str_replace('й','i',$str);
		$str = str_replace('к','k',$str);
		$str = str_replace('л','l',$str);
		$str = str_replace('м','m',$str);
		$str = str_replace('н','n',$str);
		$str = str_replace('о','o',$str);
		$str = str_replace('п','p',$str);
		$str = str_replace('р','r',$str);
		$str = str_replace('с','s',$str);
		$str = str_replace('т','t',$str);
		$str = str_replace('у','u',$str);
		$str = str_replace('ф','f',$str);
		$str = str_replace('х','h',$str);
		$str = str_replace('ц','c',$str);
		$str = str_replace('ч','ch',$str);
		$str = str_replace('ш','sh',$str);
		$str = str_replace('щ','sht',$str);
		$str = str_replace('ъ','y',$str);
		$str = str_replace('ь','yy',$str);
		$str = str_replace('ю','iu',$str);
		$str = str_replace('я','ia',$str);
		$str = str_replace('А','A',$str);
		$str = str_replace('Б','B',$str);
		$str = str_replace('В','V',$str);
		$str = str_replace('Г','G',$str);
		$str = str_replace('Д','D',$str);
		$str = str_replace('Е','E',$str);
		$str = str_replace('Ж','J',$str);
		$str = str_replace('З','Z',$str);
		$str = str_replace('И','I',$str);
		$str = str_replace('Й','I',$str);
		$str = str_replace('К','K',$str);
		$str = str_replace('Л','L',$str);
		$str = str_replace('М','M',$str);
		$str = str_replace('Н','N',$str);
		$str = str_replace('О','O',$str);
		$str = str_replace('П','P',$str);
		$str = str_replace('Р','R',$str);
		$str = str_replace('С','S',$str);
		$str = str_replace('Т','T',$str);
		$str = str_replace('У','U',$str);
		$str = str_replace('Ф','F',$str);
		$str = str_replace('Х','H',$str);
		$str = str_replace('Ц','C',$str);
		$str = str_replace('Ч','Ch',$str);;
		$str = str_replace('Ш','Sh',$str);
		$str = str_replace('Щ','Sht',$str);
		$str = str_replace('Ъ','Y',$str);
		$str = str_replace('Ь','YY',$str);
		$str = str_replace('Ю','Iu',$str);
		$str = str_replace('Я','Ia',$str);
		$str=preg_replace("/[^\w]/", "-", $str);
		$str=str_replace("-----","-",$str);
		$str=str_replace("----","-",$str);
		$str=str_replace("---","-",$str);
		$str=str_replace("--","-",$str);
		$str = trim($str, '-');
		return $str;
	}

echo _ctol('ей тва е функцията, която прави на латиница');
echo _ctol('ei tova e funkciata bez promqna');