Page 2 of 2

Posted: Tue Feb 19, 2013 11:08 am
by Weezy
Ми хубаво братче, но не става... :X

Posted: Tue Feb 19, 2013 11:55 am
by vasilev
за да се разбере кое не става - слагаш alert :)
за проверка дали не става нещо заради ajax заявката .. или от нещо друго .


преди

Code: Select all

$.ajax({ url: '?m=savenews',
type: 'POST',
data: 'content='+content+'&theid='+theidid

дай един 
alert(content);
alert(theid);
така се разбира дали подаваш нещо или не .
друга пречка при мен беше че ID то не е само цифри а и букви и затова я направих така :


[php]
$sql = "UPDATE content SET text = '".$content."' WHERE id = '".$theid."' "[/php]

съответното и в селекта .