Page 2 of 2

Re: Заключване на заявка

Posted: Mon Apr 13, 2020 2:47 pm
by dakata__92
index wrote:
Fri Apr 10, 2020 10:12 pm
...
Всичко е така, но аз НЕ трябва да заключвам таблицата. Съгласен съм, че не е оптимално решение, но го направих с мемкеш. За запаметяване в базата, което предложи uphero, не си заслужава да го правя.

Code: Select all

 if (!cache()->has($memcacheOptions['key'])) {
          $itemsQuery = $this->getMemcache($sqlString, $memcacheOptions);
      } else {
        $itemsQuery[] = (object) [
          'json' => 'Message to users'
      }

Re: Заключване на заявка

Posted: Mon Apr 13, 2020 6:24 pm
by index
Радвам се че си се справил! Дерзай!