Интерполиране на променливи в низ, идващ от ДБ

C++ JAVA
User avatar
anonimen
Web-tourist
Web-tourist
Posts: 1600
Joined: Mon Jun 11, 2012 6:07 pm
Answers: 165
Location: Parse error: unexpected "}" in /home/index.php on line 26

Re: Интерполиране на променливи в низ, идващ от ДБ

Post by anonimen » Tue Jun 23, 2020 2:38 pm

uphero wrote:
Tue Jun 16, 2020 11:07 am
2020 и има още хора да ползват array() вместо [] :?
По-важно е да му е вярна и чиста логиката, пък кой синтаксис за array ще ползва е като да обсъждаме дали ще има интервал между if и скобата.

Post Reply