Enom API: Интеграция

C++ JAVA
Post Reply
User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 521
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 23
Location: in /root
Contact:

Enom API: Интеграция

Post by Ticketa » Fri Jun 12, 2020 5:44 pm

Привет,
някой правил ли е интеграция на следното API: https://www.phpclasses.org/package/3219 ... view_files

Всичко което е вътре - работи коректно.
Проблема ми е, че не мога да създам допълнителна функция, която да взема цените и при проверка на домейн да добавя в табличен вид цените:

name | price | buy/bussy
blabla.com | 19.99$ | buy
blabla.net | 19.99$ | bussy

В момента проверявам така:

Code: Select all

$enom = new EnomService('USERNAME_ENOM', 'APIKEY_ENOM'', false, true); //user,pass,ssl,live(false,true)
$enom->debug = false;

      $finddomain = ( isset($_GET['finddomain']) && trim($_GET['finddomain']) != '' ) ? trim($_GET['finddomain']) : '';
			$finddomain = str_replace(' ', '-', $finddomain);
	    if ( $finddomain ) {
        foreach ($enom->checkDomain($finddomain, 'com,net,co.uk,biz,org,info,us,eu') as $key => $element) {
          if($element == 1) {
            $element = '<a href="#purchase" class="btn btn-primary">Buy this domain</a>';
          } else {
            $element = 'домейна е зает';
          }
           //for($i=0; $i<count($enom->GrabPrice()); $i++)
           //{
            //if($enom->GrabPrice()['tld'.$i] == 'com') {
              //$price = $enom->GrabPrice()['registerprice'.$i];
            //} elseif($enom->GrabPrice()['tld'.$i] == 'com') {
              //$price = $enom->GrabPrice()['registerprice'.$i];
            //}
           //}
    			//print($enom->GrabPrice()['tld1']);die;
    			//print($enom->GrabPrice()['registerprice1']);die;
          $content .= '
    		<tr>
      		<td>'.$key.'</td>
      		<td><b>€ 16.79 / per year</b><p>VAT is included. Promo price for first year.</p></td>
      		<td>'.$element.'</td>
    		</tr>';
        }
      }
Всичко е коректно с малката разлика, че не успявам да взема цените от профила в Еном.

За целта тръгнах към класа да добавя нова функция: GrabPrice(), обаче не работи коректно:

Code: Select all

 function GrabPrice()
 {
  /*
  SimpleXMLElement Object
  (
    [tld] => com
    [tldid] => 0
    [registerprice] => 15.95
    [resellerpricereg] => 15.50
    [registerenabled] => true
    [renewprice] => 15.95
    [resellerpricerenew] => 15.50
    [renewenabled] => true
    [transferprice] => 15.95
    [resellerpricetran] => 15.50
    [transferenabled] => true
    [rgpprice] => 250.00
    [resellerpricergp] => 250.00
    [rgpenabled] => true
    [IDNCategory] => 
  )
  */
  $this->_setCommand('PE_GetRetailPricing');

  $this->addParam( 'TLDOnly', 1);
  $this->addParam( 'years', 1);

  if( !$this->process() || '0' != $this->response['ErrCount'] )
  {
   return $this->_returnError();
  }
  $result = array();
  
  return $this->response;
 }

Обаче, не успявам да взема коректно данните. В самата функция съм сложил примерен масив с коректни данни (как изглежда масива , който търся)

Иначе, работещ вариант за вземане на цените е този:

Code: Select all

// Grab domain pricing data from ENOM
$apiUrl = 'http://reseller.enom.com/interface.asp?command=PE_GetRetailPricing&TLDOnly=1&years=1&uid=' . ENOM_USER . '&pw=' . ENOM_PASS . '&responsetype=xml';

$xmlFeed = simplexml_load_file($apiUrl);
$enomData = $xmlFeed->pricestructure->tld;

$enomDataCount = count($xmlFeed->pricestructure->tld);
if ($enomDataCount > 0) {
	$count = 0;
	for ($i = 0; $i < $enomDataCount; $i++) {
		$tldFromEnom = (string)$enomData[$i]->tld;

		if (in_array_r($tldFromEnom, $tldsList)) {
      
      $registerPrice = $enomData[$i]->registerprice;
      $renewPrice   = $enomData[$i]->renewprice;
      $transferPrice = $enomData[$i]->transferprice;

			echo "Found domain '{$tldFromEnom}' and grabbed prices";

			$relid = $tldsList[$tldFromEnom]['id'];

			echo "id: " . $relid.'<br>';

			echo 'registerPrice: $'.$registerPrice.'<br>';
			echo 'renewPrice: $'.$renewPrice.'<br>';
			echo 'transferPrice: $'.$transferPrice.'<br>';

			$count++;
		}
	}
}
Просто трябва да го "нагодя" към класа с функцията , за да сработи :? :? :? :? :? :?

П.С. Не желая да използвам whmcs.

ЕДИТ:
След малко тестове коригирах функцията (по-горе) и успях да print_r-на резултата , изглежда по този начин:

Code: Select all

Array
(
  [tld1] => com
  [tldid1] => 0
  [registerprice1] => 15.95
  [resellerpricereg1] => 15.50
  [registerenabled1] => true
  [renewprice1] => 15.95
  [resellerpricerenew1] => 15.50
  [renewenabled1] => true
  [transferprice1] => 15.95
  [resellerpricetran1] => 15.50
  [transferenabled1] => true
  [rgpprice1] => 250.00
  [resellerpricergp1] => 250.00
  [rgpenabled1] => true
  [IDNCategory1] => 
  [tld2] => net
  [tldid2] => 1
  [registerprice2] => 23.95
  [resellerpricereg2] => 17.00
  [registerenabled2] => true
  [renewprice2] => 23.95
  [resellerpricerenew2] => 17.00
  [renewenabled2] => true
  [transferprice2] => 23.95
  [resellerpricetran2] => 17.00
  [transferenabled2] => true
  [rgpprice2] => 250.00
  [resellerpricergp2] => 250.00
  [rgpenabled2] => true
  [IDNCategory2] => 
  [tld3] => me
  [tldid3] => 93
  [registerprice3] => 37.50
  [resellerpricereg3] => 22.00
  [registerenabled3] => true
  [renewprice3] => 37.50
  [resellerpricerenew3] => 22.00
  [renewenabled3] => true
  [transferprice3] => 37.50
  [resellerpricetran3] => 22.00
  [transferenabled3] => true
  [rgpprice3] => 250.00
  [resellerpricergp3] => 250.00
  [rgpenabled3] => true
  [IDNCategory3] => 
Остава само да се "внедри" към foreach , частта , съдействие?

Би трябвало да изглежда нещо подобно за по-добро структуриране:

Code: Select all

SimpleXMLElement Object
(
  [tld] => com
  [tldid] => 0
  [registerprice] => 15.95
  [resellerpricereg] => 15.50
  [registerenabled] => true
  [renewprice] => 15.95
  [resellerpricerenew] => 15.50
  [renewenabled] => true
  [transferprice] => 15.95
  [resellerpricetran] => 15.50
  [transferenabled] => true
  [rgpprice] => 250.00
  [resellerpricergp] => 250.00
  [rgpenabled] => true
  [IDNCategory] => SimpleXMLElement Object
    (
    )

)

User avatar
Ticketa
Турист
Турист
Posts: 521
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 23
Location: in /root
Contact:

Re: Enom API: Интеграция

Post by Ticketa » Sat Jun 13, 2020 4:16 pm

Някой ?

Post Reply