Копиране на данни от базаданни1 в базаданни2

C++ JAVA
Post Reply
User avatar
Ticketa
Потребител
Потребител
Reactions: 3
Posts: 627
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Копиране на данни от базаданни1 в базаданни2

Post by Ticketa »

Имам база данни database1 таблица `listings` с колони id, title, slug, description, price, status
Колоната `status` е със стойност "1" (активно)

Имам и база данни database2 таблица `ea_listing` с колони listing_id, title, slug, price, status
Колоната `status` е със стойност "active" (активно)

Как мога да копирам от database1 таблицата с колоните, които съм посочил във втората база от данни?

Code: Select all

INSERT INTO `database2`.ea_listing
   (
    [listing_id],
    [title],
    [slug],
    [description],
    [price],
    [status]
   )
SELECT id, title, slug, description, price, status
    [id],
    [title],
    [slug],
    [description] ,
    [price] ,
    [status] 
FROM `database1`.`listings`
  WHERE `id` > 50
Предполагам логиката ми е правилна, въпроса е как да заменя стойността 1 с "active" на колона `status`

ЕДИТ: Обаче, ми даде грешка при горната заявка:
Грешка

Статичен анализ:

47 errors were found during analysis.

Unexpected character. (near "[" at position 67)
Unexpected character. (near "]" at position 78)
Unexpected character. (near "[" at position 89)
Unexpected character. (near "]" at position 95)
Unexpected character. (near "[" at position 106)
Unexpected character. (near "]" at position 111)
Unexpected character. (near "[" at position 122)
Unexpected character. (near "]" at position 134)
Unexpected character. (near "[" at position 145)
Unexpected character. (near "]" at position 151)
Unexpected character. (near "[" at position 162)
by djman » Wed Feb 03, 2021 2:03 pm
https://www.w3resource.com/mysql/contro ... nction.php

... IF(status = 1, 'active, 'inactive') ...

(или status = '1' в зависимост от типа на status)
Go to full post
User avatar
dakata__92
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 0
Posts: 3390
Joined: Tue Aug 02, 2011 7:24 pm
Answers: 128

Re: Копиране на данни от базаданни1 в базаданни2

Post by dakata__92 »

Ако правата ти го позволяват селектираш от едната база и добавяш в другата.

Code: Select all

INSERT INTO database2 ( id, `status` ) SELECT
id,
`status` 
FROM
	database1
User avatar
djman
Гуру
Гуру
Reactions: 0
Posts: 2833
Joined: Sat Sep 12, 2009 8:07 am
Answers: 111

Re: Копиране на данни от базаданни1 в базаданни2

Post by djman »

https://www.w3resource.com/mysql/contro ... nction.php

... IF(status = 1, 'active, 'inactive') ...

(или status = '1' в зависимост от типа на status)
User avatar
Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 1
Posts: 958
Joined: Sun Mar 24, 2013 1:23 pm
Answers: 68

Re: Копиране на данни от базаданни1 в базаданни2

Post by Revelation »

Ticketa wrote: Wed Feb 03, 2021 10:02 am ЕДИТ: Обаче, ми даде грешка при горната заявка:
Грешка

Статичен анализ:

47 errors were found during analysis.

Unexpected character. (near "[" at position 67)
Unexpected character. (near "]" at position 78)
Unexpected character. (near "[" at position 89)
Unexpected character. (near "]" at position 95)
Unexpected character. (near "[" at position 106)
Unexpected character. (near "]" at position 111)
Unexpected character. (near "[" at position 122)
Unexpected character. (near "]" at position 134)
Unexpected character. (near "[" at position 145)
Unexpected character. (near "]" at position 151)
Unexpected character. (near "[" at position 162)
Ако става въпрос за MySQL/MariaDB то не можеш да ползваш квадратни скоби. Квадратните скоби са еквивалент на наклонена кавичка (backtick - `) в база данни от рода на MSSQL.
Post Reply