Page 1 of 1

Номериране на редове.

Posted: Tue Jan 06, 2009 7:14 am
by ArchangelS
Как мога да задам чрез пхп .. на секи нов ред да се номерира. ?

Posted: Tue Jan 06, 2009 7:28 am
by emagi
Ето един вариант:

Code: Select all

<?php
if&#40;isset&#40;$_POST&#91;'send'&#93;&#41;&#41;&#123;
	$text = $_POST&#91;'text'&#93;;
	$text = explode&#40;"\n", $text&#41;;
	for&#40;$i=0; $i<sizeof&#40;$text&#41;; $i++&#41;&#123;
		echo &#40;$i+1&#41;.".".$text&#91;$i&#93;."<br />";
	&#125;
&#125;
else &#123;
	?>
	<form method="POST" action="">
	<textarea name="text" cols="10" rows="10"></textarea><br />
	<input type="submit" name="send" />
	</form>
	<?php
&#125;

Posted: Tue Jan 06, 2009 7:30 am
by emagi
Още един вариант:

Code: Select all

<?php
if&#40;isset&#40;$_POST&#91;'send'&#93;&#41;&#41;&#123;
	$text = $_POST&#91;'text'&#93;;
	$text = explode&#40;"\n", $text&#41;;
	$i=0;
	while&#40;$i<sizeof&#40;$text&#41;&#41;&#123;
		echo &#40;$i+1&#41;.".".$text&#91;$i&#93;."<br />";
		$i++;
	&#125;
&#125;
else &#123;
	?>
	<form method="POST" action="">
	<textarea name="text" cols="10" rows="10"></textarea><br />
	<input type="submit" name="send" />
	</form>
	<?php
&#125;

Posted: Tue Jan 06, 2009 7:53 am
by deam0n
Много голяма разлика между двата скрипта :)

Posted: Tue Jan 06, 2009 8:05 am
by emagi
deam0n wrote:Много голяма разлика между двата скрипта :)

Вчера стана дума, че цикъла for бил най-бавен, а аз предпочитам него да ползвам, затова дадох и двата варианта!КОй от двата начина ще ползва не знам!

Posted: Tue Jan 06, 2009 8:21 am
by bafitu
//off
sizeof , го дефинирайте в отделна променлива преди циклите
т.е. for($i=0; $i<sizeof($text); $i++) ->$sizeof = sizeof($text); for($i=0; $i<$sizeof; $i++)
//end off

Posted: Tue Jan 06, 2009 8:41 am
by ArchangelS
+ 1 emagi :)