Сайта на Балтазар

C++ JAVA
radostin9808
Нов
Нов
Posts: 59
Joined: Sun Mar 08, 2009 2:30 pm
Contact:

Сайта на Балтазар

Post by radostin9808 » Sun Dec 13, 2009 4:59 pm

Реших да си сложа системата на dj balthazar и като я качих менюто излиза в средата а гледах в други сайтове например www.frozen-cs.com и излизат само три менюта а в индекс.пхп са добавени повече ето сайта http://cs-fitnesa-bg.hostei.com/ а ето и индекс.пхп

Code: Select all

<?php include&#40;"function_poll.php"&#41;; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http&#58;//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http&#58;//www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="publisher" content="Dj BalthazaR /skype&#58;sladur_pz/" />
<meta name="copyright" content="© Disco ORANGE 2008-2009" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="bg" />
<meta name="language" content="bulgarian" />
<meta name="rating" content="general" />
<title>Counter-Strike</title>
<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>
<table width="75%" align="center" id="main" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
 <tr>
  <div align="left"><td colspan="3" valign="top" /><a href="index.php" /><img src="images/header.gif" border="0" width="988" height="150" alt="Disco ORANGE" /></img></a></td></div>
 </tr>

 <tr>
  <td colspan="3" id="menu" valign="top" />
	
<?php require&#40;"includes/header_menu.php"&#41;; ?>

	
	</td>
 </tr>
 
 <tr>
  <td width="20%" valign="top">
	
	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">	
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Навигация</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<?php require&#40;"includes/menu.php"&#41;; ?>
	
	</td>
 </tr>
 </table>
 
  <br />
	
	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">	
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Анкета</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<?php @poll&#40;&#41;; ?>
	
	</td>
 </tr>
 </table>
	
  <br />

	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Приятели</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<div id="friends">
<ul>


 <?php
include &#40;'conf.php'&#41;;
$select = mysql_query&#40;"SELECT * FROM links "&#41;or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$num = mysql_num_rows&#40;$select&#41;;
for &#40;$i=0;$i<$num;$i++&#41; &#123;
$name = mysql_result&#40;$select, $i, "name"&#41;;
$link = mysql_result&#40;$select, $i, "link"&#41;;
echo '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charset="windows-1251" />';
echo '<li><a href="' . $link . '" target="_blank">' . $name . '</a></li>';
&#125;

mysql_close&#40;&#41;;
?>
  </ul>
	</div>
	
	</td>
 </tr>
 </table>	
 
  <br />
 
 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Реклама</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<?php require&#40;"includes/reklama_lqvo.php"&#41;; ?>

	</td>
 </tr>
 </table>
	</td>
	
  <td width="50%" valign="top">
	
	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Реклама</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<?php require&#40;"includes/reklama_center.php"&#41;; ?>

	</td>
 </tr>
 </table>

  <br />
 
 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Последни новини</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
<?PHP
include &#40;'conn_novini.php'&#41;; //добавяме config файла
$our = mysql_query&#40;"SELECT ime , awtor, nowina, id FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 5"&#41;; //избираме кои неща да вземем от БД
while&#40;$r=mysql_fetch_array&#40;$our&#41;&#41;&#123;
if &#40;strlen&#40;$r&#91;'nowina'&#93;&#41;>$broi&#41;
&#123;$totchki='...';&#125;
else
&#123;$totchki='';&#125;
$kratko = substr&#40;$r&#91;'nowina'&#93;,0,$broi&#41;; //правим новината да не е повече от някакъв брой символи
echo "<div id='news'>".$r&#91;'ime'&#93;."</div><div align='center' id='news'>".wordwrap&#40;$kratko,50,"<br />\n",true&#41;.$totchki." <div class='hr'></div><a href=\"news_view.php?id=$r&#91;id&#93;\"><div align='left'>Още... </div></a></div>
<div align=\"right\"><font color=\"white\">Автор&#58; <b>$r&#91;awtor&#93;</b></font></div><br />";
&#125;; ?>

	</td>
 </tr>
 </table>
 
   <br />
 
 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Последно от форума</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">

Код за последни теми от форума

	</td>
 </tr>
 </table>
	</td>
	
  <td width="20%" valign="top">
	
	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Сървъри</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<? include "lgsl/lgsl_module.php" ?>

	</td>
 </tr>
 </table>

  <br />
 
 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Спонсор</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	<center>
	<object classid="clsid&#58;d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http&#58;//fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="180" height="150" id="1" align="middle">
	<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
	<param name="movie" value="images/superhosting.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="images/superhosting.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="180" height="150" name="1" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http&#58;//www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
	</object>
  </center>
	</td>
 </tr>
 </table>
	
	  <br />
 
 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Статистика</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<?php require&#40;"includes/stats.php"&#41;; ?>

	</td>
 </tr>
 </table>
 
   <br />
 
 	<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100%" id="menubg">Реклама</td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="3" class="menubrd">
	
	<?php require&#40;"includes/reklama_dqsno.php"&#41;; ?>

	</td>
 </tr>
 </table>
	</td>
 </tr>
 <?php require&#40;"includes/footer.php"&#41;; ?>

</table>
</body>
</html>

User avatar
NewGuy
Гуру
Гуру
Posts: 2761
Joined: Thu Aug 16, 2007 7:12 pm
Answers: 106

Post by NewGuy » Sun Dec 13, 2009 5:01 pm

Не си направил връзка с базата данни. Отдолу ти го пише. "No database selected"

radostin9808
Нов
Нов
Posts: 59
Joined: Sun Mar 08, 2009 2:30 pm
Contact:

Post by radostin9808 » Sun Dec 13, 2009 5:47 pm

NewGuy wrote:Не си направил връзка с базата данни. Отдолу ти го пише. "No database selected"
Махнах менюто с приятели но пак измизат сапо три менюта в една колона това от цсс ли да го настроя или от индекс

justspy
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1509
Joined: Tue Dec 30, 2008 6:14 pm
Answers: 132

Post by justspy » Sun Dec 13, 2009 7:44 pm

братле в тази система има няколко config файла ... неси настроил всичките файлове .. затова се получава това .. варни си менюто просто разгледай всичките свързващи файлове (config) и ги едитни ..

radostin9808
Нов
Нов
Posts: 59
Joined: Sun Mar 08, 2009 2:30 pm
Contact:

Post by radostin9808 » Sun Dec 13, 2009 8:05 pm

justspy wrote:братле в тази система има няколко config файла ... неси настроил всичките файлове .. затова се получава това .. варни си менюто просто разгледай всичките свързващи файлове (config) и ги едитни ..
на мене проблема мо не е в конфиг а в менюто там менютата са в средата а трябва да са в ляво и като ги направя да са в ляво те си излизат там но само тези 3те а другите не


ако съм неясен някой който му се занимава да ме намери на скайп radostin9808

justspy
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1509
Joined: Tue Dec 30, 2008 6:14 pm
Answers: 132

Post by justspy » Sun Dec 13, 2009 8:09 pm

No database selected пич слушай ме бе .. и аз съм настройвал тази система ... погледни всички конфиг файлове .. слушай ме .. докато неги провериш недей да пишеш в темата ..

User avatar
DeathGuard_
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1975
Joined: Sat Sep 27, 2008 9:17 pm
Answers: 207
Location: Наоколо...
Contact:

Post by DeathGuard_ » Sun Dec 13, 2009 8:32 pm

radostin9808 wrote:
justspy wrote:братле в тази система има няколко config файла ... неси настроил всичките файлове .. затова се получава това .. варни си менюто просто разгледай всичките свързващи файлове (config) и ги едитни ..
на мене проблема мо не е в конфиг а в менюто там менютата са в средата а трябва да са в ляво и като ги направя да са в ляво те си излизат там но само тези 3те а другите не


ако съм неясен някой който му се занимава да ме намери на скайп radostin9808
Излизат ти в средата тъй като се прекъсва по-нататъшното изпълнение на кода защото не се свързва с дб. Нещо като break; при циклите или die(); :} Оправи си конфиговете и ще се оправи.

User avatar
rutera24
Турист
Турист
Posts: 281
Joined: Sun Dec 06, 2009 6:35 pm
Answers: 14
Location: Sofia

Post by rutera24 » Sun Dec 13, 2009 8:43 pm

Базата баце :shock:

radostin9808
Нов
Нов
Posts: 59
Joined: Sun Mar 08, 2009 2:30 pm
Contact:

Post by radostin9808 » Mon Dec 14, 2009 4:08 pm

мерси на всички стана но сега немога да сложа анкета там пише паролата 123 пиша я но не иска да влезе в анкетите на конфиг в реда на админ пас е така 123

justspy
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1509
Joined: Tue Dec 30, 2008 6:14 pm
Answers: 132

Post by justspy » Mon Dec 14, 2009 5:17 pm

нямам я системата в момента за това и немога да ти кажа паролата, но общо взето виж името на файла за едитването на анкетата, кой е флез и виш отдоло, кадето почва php кода сигорно ще се прави проверка от сорта на if ($password == $adminpassword) и в случея $password ще е въведената а $adminpassword е въведената от админа, която трябва да се въведе в полето тоест разгледай за някаква така проверка и виш паролата е в променливите

Post Reply