Page 1 of 1

Data Recovery

Posted: Mon May 19, 2014 1:31 pm
by 2SHAE
Здравейте,

Може ли някой по-запознат потребител да сподели информация в детайли относно специализираното възстановяване на изтрити файлове, поради личен избор или поради повреда на дисковото устройство? До каква степен могат да бъдат възстановени файловете реално от специализирани за тази дейност хора? Възможно ли е да се изкопира кодът на даден файл например:
.doc или .mp3
файл и по-късно да бъде възприозведен, като заместител на копиране на самия файл с цел запазване на дисково пространство?

Posted: Mon May 19, 2014 1:39 pm
by vinsbg
Ами аз доколкото знам ако дадено нещо е изтрито отдавна трудно ще се възстанови, защото най-вероятно на мястото, където то е било вече има друго записано.

В другия случай, когато диска се повреди или друг носител има по-голяма вероятност да се възстанови, защото реално нищо не е записано отгоре.
How does recovery work?

Fortunately, the information that still remains on the storage can be recovered to a safe location. Recovery chances depend much on the data loss situation itself, but you should take into account that no information is recoverable after overwriting. For this reason you should never write anything to the storage until the last file is recovered.
http://www.ufsexplorer.com/und_recovery.php

Общо взето повреди ли се носителя -> има шанс, защото реално няма презапис върху него.
Изтриеш ли нещо и след 2 месеца се сетиш, че не е трябвало да го изтриеш шансовете клонят към 0.