Генератори - PopWinMaker

Готови кодове за по-голяма атрактивност
Post Reply
User avatar
staf
Шаман
Шаман
Posts: 4254
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 9

Генератори - PopWinMaker

Post by staf » Sun Dec 11, 2005 12:00 am


Player_pz
Много Редовен
Много Редовен
Posts: 1985
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 12
Location: Пазарджик

Post by Player_pz » Sun Dec 11, 2005 7:27 am

Мноу яко

Admin
Site Admin
Site Admin
Posts: 4
Joined: Thu Jan 01, 1970 12:00 am
Answers: 224

Post by Admin » Sun Dec 11, 2005 8:46 am

Да, това е полезно.

User avatar
staf
Шаман
Шаман
Posts: 4254
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 9

Post by staf » Sun Dec 11, 2005 9:35 am

и то много :)

User avatar
NeedFix
Турист
Турист
Posts: 242
Joined: Tue Nov 15, 2005 7:01 pm

Post by NeedFix » Sun Dec 11, 2005 1:15 pm

Staf за пореден път заби чейнета ми в пода :!: Продължавай в същия дух!Айде чао!(Отивам за лед че пода се оказа корав)

User avatar
staf
Шаман
Шаман
Posts: 4254
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 9

Post by staf » Sun Dec 11, 2005 1:32 pm

хаха

jefriii
Гуру
Гуру
Posts: 2181
Joined: Fri Sep 28, 2007 2:30 pm
Answers: 25

Post by jefriii » Thu Feb 05, 2009 11:27 am

може ли скрипта че е изтрита страницата и няма как да го видя?

User avatar
staf
Шаман
Шаман
Posts: 4254
Joined: Sun Sep 25, 2005 10:14 pm
Answers: 9

Post by staf » Thu Feb 05, 2009 5:15 pm

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<TITLE>:: Popup Window Maker ::</TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="http://leofreesoft.dir.bg/classes/openview.js"></SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function checkCodeMail() {
invalid = ""
code = document.mail.source.value;
if (code == "") {
invalid += "Преди да видите кода трябва да го съставите ?!\n";
invalid += "Следвайте инструкциите и го направете ...\nСлед като "
invalid += "генерирате кода, натиснете \"Покажи прозореца\" !\r\n";}
if (invalid == "") {
doAd();
return true;
}
else {
alert(invalid);
return false;}}
function doAd() {
mypage="popwintest.html";
wdt = document.inputForm.width.value;
if (!wdt) wdt = screen.width;
hgt = document.inputForm.height.value;
if (!hgt) hgt = screen.height;
((toolbars) ? tlb=1 : tlb=0);
((scrollprops) ? scrl=1 : scrl=0);
((locations) ? loc=1 : loc=0);
((statusbars) ? stat=1 : stat=0);
((menubars) ? mnu=1 : mnu=0);
((resizeable) ? rsz=",resizable" : rsz="");
((center) ? lft=",left=" + ((screen.width - width) / 2) : lft=",left=0");
((center) ? tp=",top=" + ((screen.height - height) / 2) : tp=",top=0");

window.open(mypage, 'AdWindow', 'width=' + wdt + ',height=' + hgt + ',toolbar=' + tlb + ',scrollbars=' + scrl + ',location=' + loc + ',status=' + stat + ',menubar=' + mnu + rsz + lft + tp);
return true;
}
// End -->
</script>

<!-- Now it's time for the *REAL* code generator to begin -->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Idea by: Nic Wolfe (Nic@TimelapseProductions.com) -->
<!-- Web URL: http://fineline.xs.mw/ -->
<!-- Web URL: http://www.web-tourist.net/ -->
<!-- Begin
function generate(form){
page = document.inputForm.page.value;
toolbars = document.inputForm.toolbars.checked;
scrollprops = document.inputForm.scrollit.checked;
locations = document.inputForm.locations.checked;
statusbars = document.inputForm.statusbars.checked;
menubars = document.inputForm.menubars.checked;
resizeable = document.inputForm.resizeable.checked;
width = document.inputForm.width.value;
if (!width) width = screen.width;
height = document.inputForm.height.value;
if (!height) height = screen.height;
howto = document.inputForm.howtoopen.options[document.inputForm.howtoopen.selectedIndex].value;
center = document.inputForm.center.checked;

start = "<";

if(howto == 'body') {
otherOutput = start + "!-- Стъпка 2: Добавете следната onLoad функция в BODY тага -->\n\n" + start + "BODY onLoad=\"javascript:popUp()\">";
}
if(howto == 'link') {
otherOutput = start + "!-- Стъпка 2: Добавете следния текстов линк за нов прозорец -->\n\n" + start + "A HREF=\"javascript:popUp('" + page + "')\">Отвори в нов прозорец" + start + "/A>";
}
if(howto == 'button') {
otherOutput = start + "!-- Стъпка 2: Добавете следния код на бутон за нов прозорец -->\n\n" + start + "form>\n" + start + "input type=button value=\"Отвори в нов прозорец\" onClick=\"javascript:popUp('" + page + "')\">\n" + start + "/form>";
}

scriptOutput = start + '!-- ДВЕ СТЪПКИ за инсталиране на PopUp Window:\r\n\r\n'
+ ' 1. Копирайте скрипта в секцията HEAD на HTML документа\r\n'
+ ' 2. Добавете кода за отваряне на нов прозорец в сайта си -->\r\n\r\n'
+ '<!-- Стъпка 1: Копирайте кода в секцията HEAD на документа -->\r\n\r\n'
+ start + 'SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">\r\n'
+ '<!-- Idea by: Nic Wolfe (Nic@TimelapseProductions.com) -->\r\n'
+ '<!-- Web URL: http://fineline.xs.mw -->\r\n'
+ '<!-- http://www.web-tourist.net/ -->\r\n'
+ '<!-- Web URL: http://www.web-tourist.net/ -->\r\n'
+ '<!-- Begin\r\n'
+ 'function pop' + 'Up(URL) {\nday = new Date();\nid = day.getTime();\n';

scriptOutput += "eval(\"page\" + id + \" = window.open(URL, '\" + id + \"', '" +

((toolbars) ? "toolbar=1," : "toolbar=0,") +
((scrollprops) ? "scrollbars=1" : "scrollbars=0") +
((locations) ? ",location=1" : ",location=0") +
((statusbars) ? ",status=1" : ",status=0") +
((menubars) ? ",menubar=1" : ",menubar=0") +
((resizeable) ? ",resizable" : "") +
((width) ? ",width=" + width : "") +
((height) ? ",height=" + height : "") +
((center) ? ",left=" + ((screen.width - width) / 2) : ",left=0") +
((center) ? ",top=" + ((screen.height - height) / 2) : ",top=0") +
"');\");\n}\n// End -->\n" + start + "/SC" + "RIPT>\n";

output = scriptOutput + "\n\n" + otherOutput + '\n\n' + start +'!-- В скрипта може да променяте аргументите както ви хрумне --'+'>';

document.mail.source.value = output;
document.mail.source2.value = output;
}
// End -->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY background="../images/lback.gif" bgcolor="#ffffff" text="#28281d" LINK="#663300" VLINK="#663300" ALINK="#808080" marginheight="0" marginwidth="8" topmargin="0" leftmargin="8">

<br>&nbsp;&nbsp;<font color="#0000ff"><b>PopUp Window Maker</b></font>
<br>&nbsp;&nbsp;<font color="#0000ff"><b>On-line Редактор за екрани</b></font>
<blockquote>
<table border=0 width=90% cellpadding=3 cellspacing=0>
<tr><td>
<!-- Description -->
<span class=text>Попълнете спесификациите в таблицата, така както искате да изглежда новия прозорец, който ще отворите. Не забравяйте да попълните адреса (URL) или страницата, която ще отворите в прозореца, както и всички променливи на екрана (menubars, toolbars, scrollbars и т.н.) и чукнете бутона '<b>Генерирай кода</b>'. След това вижте резултата и ако ви удовлетворява - копирайте генерирания скрипт ! Или опитайте отново ...</span>
<br>
<hr align="left" size="1" width="100%" noshade>
</td></tr></table>

<!-- Code Generator -->
<form name=inputForm>
<table width=500 cellpadding=0 cellspacing=0 border=1 align=center>
<tr><td align=center bgcolor="#ebebeb"><span class=text>Този Редактор ще създаде Java скрипт, който ще отвори нов екран със страница, която ще посочите. Всички атрибути на прозореца изберете сами. Когато сте готови, натиснете бутона '<b>Генерирай код</b>' в края на тази таблица.</span></td></tr>
<tr><td><table cellpadding=8 cellspacing=2 border=0>
<tr><td><span class=text>Име на файла, който ще заредите в прозореца:<br>(пример: <font color="#ff00ff">myfile.html</font> или <font color="#ff00ff">http://site/path/myfile.html</font>)</span></td>
<td><span class=text><input type=text name=page size=15 value="myfile.html" onfocus="select()"></span></td></tr>

<tr><td align=center colspan=2><hr align="left" size="1" width="100%" noshade><span class=text>Всички попълнени квадратчета ще означават, че отговорът ви е '<b>ДА</b>'.</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да има ли ленти с бутони ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=toolbars> ( toolbars )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да се прелиства ли прозореца ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=scrollit> ( scrollbars )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да я има ли лентата за адреси ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=locations> ( location bar )</span></td></tr>

<tr><td align=right><span class=text>Да присъства ли най-долната лента ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=statusbars> ( status bar )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да го има ли текстовото меню ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=menubars> ( menu bar )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да се променя ли размера на прозореца ?</span></td>
<td><span class=text><input type=checkbox name=resizeable> ( resizeable )</span></td>
</tr>
<tr><td align=right><span class=text>Да се центрира ли прозореца на екрана ?</span></td>

<td><span class=text><input type=checkbox name=center> ( centered )</span></td></tr>
<tr><td align=center colspan=2><hr align="left" size="1" width="100%" noshade></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Въведете ширината на прозореца в точки:</span></td>
<td><span class=text><input type=text name=width size=5 value="400"> ( pixels )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Въведете височината на прозореца в точки:</span></td>
<td><span class=text><input type=text name=height size=5 value="250"> ( pixels )</span></td></tr>
<tr><td align=right><span class=text>Как да се отваря прозореца ?</span></td>
<td><span class=text><select name=howtoopen>

<option value="button">от диалогов бутон
<option value="link">от текстов линк
<option value="body">автоматично
</select></span></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td align=center bgcolor="#ebebeb"><span class=text>Ако сте готови, натиснете бутона<br><input type=button value="Генерирай кода" onClick="javascript:generate(); doAd();"><br>и вижте готовия Java script в следващата таблица.</span></td></tr>
</table>
</form>

<p>
<center>
<form name="mail">
<table bgcolor="#dedfdf" border="2" cellpadding="4" width=530>
<tr><td align=center><div align=right class=head>Общ обем на скрипта: <b>0.73</b> kB&nbsp;&nbsp;</div><textarea name="source" rows=12 cols=65 onfocus="select()"></textarea><br>

<input type=hidden name="source2">
<span class=text><b>Маркирайте всичко</b> в бокса и с десния клавиш на мишката върху него изпълнете <b>Copy</b>,<br>след което в празна страница изпълнете <b>Paste</b> и следвайте указанията в скрипта.</span><br>
</td></tr></table>
</form>
</center>

<p><center>

<br><br><a href="javascript:history.go(-1)">Обратно в HTML Utilities</a>

</blockquote>
</body>
</html>

Post Reply